Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Transparantie-idealisme

Beste lezer

Almaar meer is er de luide roep naar meer transparantie. Transparantie roept een controlesysteem in het leven, met risicomijding als doel. Transparantie-idealisten vergeten weliswaar dat de feiten nooit voor zich spreken. Bestuurskundige Paul Frissen stelt over transparantie-idealisten: ‘Bij hen bestaat het idee dat als alles open en zichtbaar is, we in een volstrekt heldere, controleerbare en rationele wereld terechtkomen. Dat is een ontkenning van de politiek: die bestaat juist omdat beslissingen zich nu eenmaal vaak onttrekken aan de rationaliteit. Neem het vluchtelingenvraagstuk: wie mag hier wonen en wie niet? In de kern is dat een politieke beslissing, omdat het niet uit te rekenen is’. Frissen schrijft in zijn boek ‘Het geheim van de laatste staat’ dat transparantie in een democratie onmisbaar is, als een middel om een oogje op de machthebbers te houden. Zijn punt is dat het verlangen naar openheid zich te veel richt op zaken als declaraties en nevenfuncties, ‘symbolische kwesties die volgens de logica van de media aantrekkelijk zijn’, en te weinig op de kernvragen bij de controle op de macht: hoe zijn de beslissingen tot stand gekomen, welke belangen hebben daarbij een rol gespeeld, in hoeverre zijn de grenzen die de rechtsstaat aan machthebbers stelt in acht genomen? (Marcel Van Hooven, “De functie van de fiducie”, De Groene Amsterdammer, 11 oktober 2018)

Te Deum

Naar jaarlijkse traditie vond het Te Deum plaats in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Aansluitend bood het militair commando van de provincie West-Vlaanderen een receptie aan. Tijdens deze receptie hield Jan De Vos, voorzitter Mars & Mercurius en gewezen militair commandant van West-Vlaanderen, een toespraak met als titel “De Eerste Wereldoorlog als maatschappelijk tijdsgewricht”. Er vond ook een plechtigheid in het Parlement plaats in aanwezigheid van de leden van de Koninklijke Familie. De genodigden bezochten de tentoonstelling “De kleuren van de bevrijding”. Een delegatie van Vives was hierop aanwezig.

Bezoek HMCS Halifax

Z.E. de heer Olivier Nicoloff, de Ambassadeur van Canada nodigde de gouverneur uit op een cocktail receptie aan boord van het Canadese schip HMCS Halifax.  De gouverneur kreeg een uitgebreide rondleiding op het schip. (13/11/2018)

Openingsreceptie ABO-kantoor in Roeselare

Veiligheid beschouw ik als een belangrijke prioriteit van mijn takenpakket als gouverneur van de enige kustprovincie. Dat ABO nu ook vanuit een West-Vlaams kantoor werkt, stemt me tevreden. Deugdelijke projecten zijn nu eenmaal geschraagd op goed studiewerk van experten. Veel is fundamenteel gedragen door technologie en wetenschappelijke kennis en expertise. Hieruit vloeit veiligheid voort, veiligheid in de betekenis van waarborg, zekerheid en vastigheid. Dat neemt onveiligheidsgevoelens weg. Met de gedachte dat goed studiewerk voor veiligheid zorgt, sluit ik graag mijn kort discours af.” zei de gouverneur bij de opening van het twintigste kantoor van de ABO-groep. (13/11/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be