Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Verbindingsambtenaren politie

FAC Kamgebouw - Federale diensten   adres: Koning Albert I-laan 1/5, 8200 Brugge   algemeen telefoonnummer: 050/301611   faxnummer: 050/301600
De gouverneur zorgt voor de handhaving van de openbare rust en orde in de provincie, alsook voor de veiligheid van personen en eigendommen. hierdoor is hij nauw betrokken bij de goede werking van de geïntegreerde politie binnen de provincie, bestaande uit verschillende gedeconcentreerde diensten van federale politie en negentien lokale politiezones. de gouverneur wordt in zijn opdracht inzake veiligheid en politie bijgestaan door een team van verbindingsambtenaren die tal van provinciale projecten volgen.

verbindingsambtenaar politie

Dirk Bogaert
Telefoon: 050/301 609
bevoegdheden:
 • Preventie in alle aspecten
 • Integrale veiligheid
 • Organisatieontwikkeling en - beheersing, beleidsontwikkeling
 • Wapentechnisch advies
 • Provinciaal cameraschild ANPR
Frank Debrock, hoofdcommissaris van politie
Telefoon: 050/301 608
bevoegdheden:
 • Relaties met de lokale en federale politie
 • Provinciaal veiligheidsoverleg
 • Interventiekorps
 • Internationale politiesamenwerking
 • Interzonale politiesamenwerking/associatie/fusie
Patrick Van Gelder, commissaris van politie
Telefoon: 050/301 607
bevoegdheden:
 • Verkeer Algemeen - Campagnes
 • Rally's
 • West-Vlaamse Politieschool - Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten
 • Stuurgroep 112 West-Vlaanderen
 • CIC-Overleg

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be