Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

campagne “Verplicht Verlicht”

Samen met de lokale politie, scholen en gemeenten beschermt de campagne “Verplicht Verlicht” in West-Vlaanderen de fietser in de donkere maanden.

De campagne “Verplicht Verlicht” in West-Vlaanderen focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Samen met gemeenten en scholen nemen de politiezones in West-Vlaanderen deel aan deze campagne.

De eerste, preventieve, fase startte op 1 september 2021 met educatie in de scholen, sensibilisering via een filmpje op FOCUS/WTV verspreid naar de scholen en technische controles van de fietsen in vooral lagere scholen. 

De tweede, repressieve, fase liep van 16 november 2021 tot 28 februari. Hier stond het niet gebruiken van de fietsverlichting en technische fietsinbreuken centraal.

De preventieve fase

16 politiezones meldden de cijfers van de preventieve technische fietscontroles in de scholen en de controles op het terrein in de sensibiliseringsfase.

In 2021 bleken 16324 fietsen gecontroleerd tijdens deze fase, een stijging ten opzichte van 2020 en 2019.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

17211

19185

21595

15000

11786

16324

Van de 16324 technische fietscontroles tijdens de preventieve fase bleken 7523 niet in orde. Dit komt overeen met 46 %.  Dit percentage is nog nooit zo hoog geweest!

In 21 % was er een inbreuk van de fietsverlichting.

Waar het hoofdaccent van de preventieve fase in 2020 op de lagere scholen lag (73 %), is dit in 2021 beter gespreid : 35 % lagere scholen – 65 % secundaire scholen.

In vergelijking met de voorbije jaren, is het percentage van fietsen die niet in orde zijn, nog nooit zo hoog geweest:  41 % (2016)- 42 % (2017)- 38 % (2018) – 38 % (2019) - 37 % (2020). Het ontbreken van reflectoren kwam het vaakst voor. 

Ook het percentage defecte of ontbrekende fietsverlichting ligt hoger dan in 2020 (16 %). Ook het ontbreken of niet werken van een fietsbel en gebrekkige remmen werden vastgesteld. De leerlingen kregen een fietscontrolekaart mee naar huis.

De repressieve fase

Handhaving is het sluitstuk van de geïntegreerde aanpak van deze campagne. Aan alle lokale politiediensten van West-Vlaanderen werd gevraagd te handhaven op het rijden zonder fietslicht in de donkere maanden. Daarom besteedden de meeste politiezones, vanaf 16 november 2021 tot 28 februari 2022 extra aandacht aan het rijden zonder fietsverlichting door zowel minder- als meerderjarigen. 

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Aantal gecontroleerde fietsen

13357

17846

18219

18964

24253

Aantal niet in orde

1342

1528

1729

657

3146

Aantal fietslicht niet in orde

1065

1124

1020

883

1743

% fietslicht niet in orde

7,97%

6,30%

5,60%

4,66%

 

7,19 %

 

In totaal werden 24253 fietsen gecontroleerd in de repressieve fase in 2021-2022, het hoogste cijfer sinds 2017. 13 % bleek niet in orde . Bij 7,19 % werd een inbreuk op de fietsverlichting vastgesteld, een stijging ten opzichte van de vorige jaren. Deze campagne is dus nog steeds noodzakelijk. We wensen de politie, scholen en gemeenten te bedanken voor hun medewerking, inzet en bescherming van de fietser in de donkeren maanden!

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be