Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

West-Vlaamse politieschool

De West-Vlaamse politieschool (WPS) staat in voor de opleiding van het basis- en het middenkader en de voortgezette vorming van zowel het politiepersoneel (alle graden) als van het administratief/logistiek personeel.
De school kan ook een hele lijst van bijzondere initiatieven voorleggen. Hier slechts enkele voorbeelden:

  •  een opleidingstraject voor korpschefs door hen te laten coachen in een ziekenhuis
  • een opleiding ‘transformationeel leiderschap’ voor officieren, middenkader en administratief personeel in samenwerking met een hogeschool
  • controles op bussen en trams in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen De Lijn – de politiediensten in West-Vlaanderen en de West-Vlaamse politieschool; sinds 2012 worden hier Nederlandse politiestudenten bij betrokken
  • inschakelen van politiecursisten in bestaande opleidingen in het publiek (hoger) onderwijs (binnen het regulier programma van de hogeschool)

U vindt verdere informatie en illustratiemateriaal op www.campuspov.be 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be