Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Administratief toezicht op de lokale besturen

De gouverneur bevindt zich op het kruispunt tussen lokale overheden en de Vlaamse overheid.
De gouverneur is in eerste instantie een commissaris van de Vlaamse regering.

Een belangrijke taak is het administratief toezicht op de lokale besturen. Hieronder verstaat men de gemeenten, politiezones, OCMW’s, kerkbesturen en polders en wateringen. Het administratief toezicht houdt in dat de beslissingen op lokaal vlak worden getoetst op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Voor de uitoefening van die taak kan hij een beroep doen op het Vlaams personeel van het Agentschap voor Binnenlands bestuur, provinciale afdeling West-Vlaanderen.

Samen met de Vlaamse afdeling kan hij ondersteuning bieden in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid voor lokale besturen. Door het openstaan voor signalen van deze besturen ter verbetering van het kader waarin zij opereren, is er een constructieve samenwerking.

Indien je een klacht wenst in te dienen tegen een beslissing van een lokaal bestuur dan is dit mogelijk

  • via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:  

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be