Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Proefproject parking Westkerke

De autosnelwegparkings langs de E40 in Westkerke beschikken over geen tankstation of horeca-uitbating waardoor er weinig sociale controle is. Hierdoor zijn ze aantrekkelijk voor illegale praktijken zoals mensensmokkel en diefstal van ladingen. Vooral de ‘noordelijke’ parking richting Frankrijk is een geliefd werkterrein voor mensensmokkelaars omdat de vrachtwagens die er halt houden op doortocht zijn richting Calais in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft indertijd het verlichtingsniveau van de parkings aangepast en men heeft herhaaldelijk de omheining hersteld en de begroeiing bijgesnoeid. Deze maatregelen hielpen weliswaar de politie in hun controletaken maar de mensensmokkelaars bleven deze parking als prioritaire opstapplaats gebruiken. In meerdere gevallen gingen de praktijken van mensensmokkel zelfs gepaard met geweld tegen de politie en de vrachtwagenchauffeurs.

In juni 2014 besliste de toenmalige Vlaams minister van Mobiliteit, na overleg met de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de politie en de transportsector, de parking op de E40 in Westkerke in de richting van Frankrijk als proefproject tijdelijk te sluiten voor een initiële testperiode van zes maanden. De bedoeling was om de overlast en de illegale mensensmokkel op deze parking een halt toe te roepen en ondertussen oplossingen uit te werken om de sociale controle op de parking te bevorderen. Deze sluiting van de noordelijke parking liet de politie ook toe zich meer concentreren op de veiligheid van de naburige parkings, namelijk Jabbeke en Mannekensvere. Deze tijdelijke sluiting werd echter, na evaluatie qua onder meer de effecten op de omgeving, de naburige parkings en de modus operandi van de mensensmokkelaars, meerdere keren door de minister verlengd.

Ondertussen onderzochten de bevoegde Vlaamse diensten de mogelijkheden om de veiligheid van de parkinggebruikers maximaal te waarborgen. Begin 2017 werden tenslotte de eerste noodzakelijke infrastructurele, technische en beheersmatige aanpassingen uitgevoerd. Zo werd de omheining vernieuwd en uitgebreid van op- tot afrit en werden ANPR-camera’s geplaatst ter controle van de in- en uitstroom van voertuigen. Daarnaast werden sanitaire voorzieningen en afvalbakken geplaatst rond de rustbanken.

Op 4 juli 2017 heeft de Vlaams minister van Mobiliteit tenslotte de noordelijke parking te Westkerke terug opengesteld waarbij de parking, naar analogie met die te Jabbeke, ’s nachts door een private bewakingsfirma wordt beveiligd. De toestand wordt door de politiediensten minutieus van nabij opgevolgd om de effecten op de stroom aan transmigranten te monitoren.

Het is de bedoeling dat op korte termijn de beveiligingsmaatregelen nog verder zullen uitgerold worden met onder meer de uitbreiding van de omheining aan de kant van de autosnelweg, het plaatsen van een intrusie-alarm en observatiecamera’s, enz. Bij gunstige evaluatie kan dit proefproject als inspiratie dienen voor de aanpassing en beveiliging van andere autosnelwegparkings “landinwaarts” die door mensensmokkelaars ondertussen ook als opstapplaats voor transmigranten gebruikt worden.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be