Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Kustburgemeesters

Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg

Onder voorzitterschap van de gouverneur wordt tweemaal per jaar een Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg georganiseerd. De vaste leden van dit overlegplatform zijn de lokale besturen en korpschefs van de tien kustgemeenten aangevuld met andere (kust)partners. Deze zijn ondermeer de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV), vertegenwoordigers van watersport- en surfclubs enzovoort.

Het overlegplatform behandelt alle mogelijke veiligheidsaspecten waarmee de kustgemeenten te kampen kunnen krijgen. Met als algemene doelstelling om, in overleg en samenwerking, te streven naar zoveel als mogelijk uniformiteit langsheen de volledige Kust. Uniformiteit is belangrijk en noodzakelijk naar zowel de bestuurlijke en politionele partners toe als voor de watersportbeoefenaars, redders, toeristen en alle mogelijke andere personen die aan onze Kust wonen, werken en vertoeven.

Ook andere overheden, zoals bijvoorbeeld de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en staatssecretaris bevoegd voor de Noordzee, kunnen dit forum gebruiken om hun visie af te toetsen of nader toe te lichten.

De algemene veiligheid garanderen aan de kust blijft topprioriteit voor alle betrokken partners. In deze optiek worden afspraken gemaakt over ondermeer uniforme aanwervingscriteria en inzet van redders op het strand. Ook de toepassing van nieuwe wetgeving zoals voor de brandingsporten en nachtwinkels komt hier aan bod.

De implementatie van het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee of Bijzonder Nood- en Interventieplan Mass Rescue  geniet de ondersteuning van alle kustpartners. Initiatieven zoals bijvoorbeeld de opmaak van een Veiligheidsbeeld voor de Noordzee of de Scheepvaartverkeersveilige Dagen worden tijdens dit overlegplatform toegelicht en geanalyseerd.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be