Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Architecten

Artikel 4, tweede lid, van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect bepaalt dat particulieren een beroep moeten doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de bouwplannen en de controle op de uitvoering van de bouwwerken.
De gouverneur kan een afwijking hierop toestaan op voorstel van het Schepencollege van de gemeente waar de werken zullen worden uitgevoerd. De afwijkingen die worden toegestaan hebben een uitzonderlijk karakter.

De aanvragen tot afwijking volgens dit artikel 4, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om de bouw of de verbouwing van de gezinswoning (eigen woning)
  • De woning mag nu of in de toekomst geen commerciële functie hebben.
  • aanvrager moet houder zijn van één of meerdere door deze Wet bepaalde diploma’s

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be