Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Cameraschild grenscriminaliteit

Context

Aanleiding

De zware criminaliteit in de grensstreek met Frankrijk was voor de Conferentie van Burgemeesters van het arrondissement Kortrijk aanleiding om op 08-03-2013 een veiligheidsconferentie te organiseren. Om een effectiever antwoord te bieden op de grenscriminaliteit werd besloten na te gaan op welke manier het inzetten van camera’s een meerwaarde kon bieden. Het kan hier gaan om zowel vaste als mobiele camera’s, al dan niet voorzien van de technologie om automatisch nummerplaten te herkennen (ANPR).

Doelstelling

Tijdens de startbijeenkomst van het Stuurcomité Cameraschild Grenscriminaliteit werd de doelstelling vastgelegd:

Terugdringen van de grenscriminaliteit (zowel grensgerelateerde criminaliteit als criminaliteit in het grensgebied met Frankrijk) d.m.v. een geïntegreerd netwerk van ANPR-camera’s dat toelaat op een adequate wijze te reageren, proactief en reactief, op lokaal en supralokaal niveau.

Praktische uitwerking

ANPR controlelijsten

Om een ANPR-netwerk te exploiteren is het noodzakelijk dat de camera’s met dezelfde data werken en dat ze op hetzelfde tijdstip over deze informatie kunnen beschikken. Hiervoor worden de zgn. “blacklists” aangemaakt. Deze lijsten omvatten de op te sporen nummerplaten en de aard van de feiten waarvoor deze werden geseind.

Locaties camera’s

Grenscriminaliteit beperkt zich niet tot de grenszones alleen, een effectieve aanpak ervan is enkel mogelijk wanneer op een grotere schaal wordt samengewerkt. Daarom werd geopteerd om een provinciaal cameraplan voor te stellen.

Er werd een spreidingsplan opgemaakt, vertrekkende vanuit de vraag waar er politioneel gezien ANPR-camera’s zouden moeten worden geplaatst. Dit voorstel is gebaseerd op vier assen:

  1. As Autowegen
  2. As Op- en Afritten van autowegen
  3. As Grens: Uit de volledige lijst van de grenspunten (zijn er een honderdtal) werden de belangrijkste punten weerhouden
  4. As “West-Rood”: andere belangrijke punten.

West-Vlaams ANPR-cameranetwerk

Door gebruik te maken van het softwarepakket InfoTARGET® van de West-Vlaamse firma RIS uit Kuurne, in combinatie met de Provinciale Interface voor Targetbeheer (PIT), is het mogelijk om simultaan de blacklists voor alle aangesloten camera’s te uploaden en bij te werken. Daarnaast biedt het systeem accurate informatie aan de politiediensten om gepast te reageren op een hit.

Via het budget van de provinciegouverneur werd deze bovenlokale structuur van het cameraschild op 1 januari 2014 ter beschikking gesteld van de West-Vlaamse politiediensten.

Steeds meer politiezones maken gebruik van het West-Vlaamse ANPR-cameranetwerk. Momenteel zijn 17 politiezones aangesloten op het West-Vlaamse PIT-platform: 10 uit West-Vlaanderen, 4 uit Oost-Vlaanderen, 2 uit Henegouwen en 1 zone uit Waals-Brabant. Binnen de PIT-omgeving zijn er in totaal 53 vaste en 21 mobiele ANPR-camera’s actief en dit breidt nog steeds uit.

Slimme camera’s worden steeds slimmer

Al deze camera’s lezen maandelijks miljoenen nummerplaten. Dit is een pak data met heel wat nuttige informatie voor de politiediensten. Voor het PIT-platform financierde de gouverneur in 2017 een backoffice die meer mogelijkheden biedt naar exploitatie van deze data toe. Via de InfoREAD+® applicatie is het mogelijk om bepaalde patronen te ontdekken en kunnen er heel specifieke opzoekingen worden gedaan. Hierdoor kan de politie sneller en adequater reageren op incidenten en krijgen de recherchediensten een beter zicht op de verplaatsingen van bv rondtrekkende dadergroeperingen zonder hiervoor tijdrovende opzoekingen te moeten doen.

Dit is een eerste stap naar ‘predictive policing’ waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende beschikbare databanken om een verhoogd risico op misdrijven te voorspellen in tijd en ruimte.

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be