Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Brandpreventie

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert elk jaar de 14-daagse van de veiligheid. Netwerk Brandweer zet samen met de FOD Binnenlandse Zaken, Oscare, Agentschap Wonen - Vlaanderen, VVSG, Brandweervereniging Vlaanderen, Brandweer Brussel en Stichting Brandwonden alle registers open om de brandveiligheidsboodschap zo breed mogelijk te verspreiden.

Het belangrijkste thema van de campagne in 2020 was ‘Doe de deur dicht!’, omdat gesloten binnendeuren de giftige rook tegenhouden en zorgen dat je vluchtweg langer veilig blijft. Er is ook een zijproject voor deze campagne uitgewerkt: 'Deurdichter'. Enerzijds betekent een deurdichter iemand die op deuren een gedicht schrijft over brandveiligheid. Anderzijds is het iemand die deuren dichtdoet in het belang van de brandveiligheid. Maud Vanhauwaert, stadsdichter Antwerpen (2019), ontwierp het gedicht voor deze actie. De gouverneur werkte aan deze campagne mee.

Het plaatsen van rookmelders, het uitwerken van een vluchtplan en het sluiten van de binnendeuren zorgen ervoor dat je tijdig de woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt. Het belang hiervan kan niet onderschat worden.

De 14-daagse van de veiligheid focust in 2021 op het thema ‘Veilig opladen’. Batterijen zitten vol energie. Handig, maar tegelijk houden ze ook gevaren in. Batterijen en hun bijhorende opladers en kabels kunnen vuur vatten en zorgen voor een brand. Neem daarom volgende veiligheidstips in acht:

  • Leg het apparaat stabiel tijdens het opladen en op een onbrandbare ondergrond
  • Laad enkel op in een ruimte met een rookmelder en blijf in de buurt
  • Gebruik alleen de originele oplader en zorg dat deze niet beschadigd is
  • Leg het toestel nooit in de zon
  • Leg niets op het toestel om oververhitting te vermijden
  • Beperk het brandbaar materiaal in de buurt van het toestel (bvb. niet op je bed of in de zetel)
  • Haal de stekker uit het stopcontact zodra de batterij volgeladen is
  • Elke batterij is anders. Lees daarom de handleiding van je apparaat om het correct gebruik van de batterij te kennen
  • Is de batterij van je toestel beschadigd, defect of niet meer in gebruik ? Wacht niet met ze in te leveren bij het recyclagepark. Bewaar ze in afwachting op een veilige plaats, bijvoorbeeld buiten
  • Herstel nooit zelf een batterij.

Meer brandpreventietips op www.speelnietmetvuur.be. Je leert er waarop je moet letten om je te beschermen tegen brand en CO-vergiftiging, zowel binnenshuis, in de tuin als tijdens de feestdagen. Je vindt er onder andere ook tips waarop je bijvoorbeeld moet letten tijdens een barbecue of als je wil koken op een festival.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be