Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Paspoorten en reisdocumenten

De gouverneur is belast met het afleveren en verlengen van paspoorten aan Belgische onderdanen die in het buitenland wonen en die tijdelijk in West-Vlaanderen verblijven op het ogenblik van de aanvraag en laatst in de provincie West-Vlaanderen gedomicilieerd waren. Normaal kunnen zij dergelijke documenten verkrijgen bij de Ambassade of een Consulaat van België in het land waar zij gevestigd zijn.

Daarnaast is de gouverneur eveneens als enige instantie bevoegd voor het afleveren van reisdocumenten voor erkende politieke vluchtelingen, voor staatlozen en voor bepaalde categorieën vreemdelingen die van hun diplomatieke vertegenwoordiging in ons land om zeer ernstige redenen geen nationale pas kunnen krijgen.
Bij deze drie soorten reisdocumenten verloopt de procedure nog steeds volledig bij de provincies.

Meer info: www.west-vlaanderen.be/federaal 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be