Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen

De Wet op de riviervisserij bepaalt dat er in elke provincie een Provinciale Visserijcommissie (PVC) actief is. Gouverneur Decaluwé is voorzitter van de PVC West-Vlaanderen. Deze taak werd gedelegeerd naar een afgevaardigd voorzitter.

De PVC is een overlegplatform van de hengelaars, de overheden en de relevante waterbeheerders. De commissieleden zijn aangewezen door de meest gekwalificeerde vissersverenigingen en vertegenwoordigen zoveel mogelijk de verschillende streken van de provincie en de belangrijkheid van de groeperingen, aldus Artikel 38 van de Wet op de Riviervisserij van 1 juli 1954. Bij de samenstelling van de PVC wordt de pariteit van hengeldisciplines en van de regio’s en het decreet voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in acht genomen. De PVC heeft ook een aantal raadgevende commissieleden, die vanuit hun expertise het debat voeden en ruimere duiding geven over de aangebrachte onderwerpen en lopende projecten.

De commissieleden verlenen hun medewerking aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor het jaarlijks herbepotingsplan in de provincie. Daarnaast brengen ze voorstellen en visies aan die kaderen in het algemeen belang van de openbare visserij. Tevens detecteren ze knelpunten, signaleren waar iets fout loopt en laten weten wat er nog beter kan voor de uitvoering van het visserijbeleid.

Alle informatie over PVC West-Vlaanderen en relevante informatie voor de hengelsport in West-Vlaanderen vind je hier: http://visserijcommissiewvl.wordpress.com/.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be