Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede 2020 ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’

West-Vlaanderen in het oog van de storm door klimaatontwrichting

“De opwarming van de aarde is iets wat gebeurt en ons overkomt. De feitelijke aspecten zijn wetenschappelijk gezien helder, zonder overdrijving. West-Vlaanderen staat duidelijk in het oog van de storm” stelt gouverneur Carl Decaluwé.  “Als de hoge CO2-emissies blijven, komen we in zeer ongunstige scenario’s”.

In zijn rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’ roept gouverneur Decaluwé iedereen op om samen dringend de klimaatuitdagingen verder aan te gaan. Voor hem is het duidelijk: “Nu moeten we sterk investeren in groene industrie en schone energie, zoals de fabriek voor de productie van groene waterstof in Oostende. De energietransitie is onomkeerbaar ingezet. De overheid heeft een cruciale, stuwende functie. We zijn dé kust- en landbouwprovincie. Water is hier bijzonder cruciaal. Ook in een robuust waterstelsel met meer buffercapaciteit moet verder doordacht worden geïnvesteerd”.

Door de klimaatontwrichting zijn er meer hittegolven en langere droogtes. Er is de dreiging van de zeespiegelstijging, vooral door de afsmelting van de ijskappen op Groenland en West-Antartica. De wereldwijde temperatuurstijging is voornamelijk het gevolg van de verhoogde CO2-uitstoot door de mens. De klimaatontwrichting beïnvloedt alles, niet alleen weerpatronen, ecosystemen, ijsplaten en kustlijnen, maar ook de drinkwatervoorziening en de gezondheid en veiligheid van onze en de komende generaties. Zo staat in de rede van de gouverneur.

De natuur laten helpen

De West-Vlaamse gouverneur heeft een aantal concrete voorstellen. Zo moeten onze tuinen dringend worden onthard. Nu zijn er te veel steenpartijen en betegelde terrassen en opritten. De lange zomerdroogtes zetten het wateraanbod in West-Vlaanderen onder druk. De regen krijgt tijdens natte periodes te weinig kans om in de bodem in te sijpelen door te veel verhardingen. Dan wordt het water al te snel afgevoerd richting de zee.

Er zijn oplossingen om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Bomen zijn krachtige CO2-stofzuigers. “Om de klimaatverandering te helpen temperen moeten we bomen planten. De Europese Green Deal is een belangrijk startpunt. Er zijn de Burgemeesterconvenanten en het Vlaams klimaatplan om één boom per Vlaming te planten tegen 2030. Dit moeten we allemaal realiseren” oppert gouverneur Decaluwé.

De Noordzee: opportuniteit en dreiging

West-Vlaanderen heeft een bevoorrechte positie met de Noordzee. De Blauwe Economie, met de offshore windturbines en de geplande zeeboerderij, verdient verder alle steun. De gouverneur onderschrijft het grondig wetenschappelijk onderzoek van de voorspelde oceanografische veranderingen.

Hij verwittigt: “Ondertussen zitten we nog steeds dicht bij de business as usual-emissies. De risico’s zijn groot dat we voorbij diverse kantelpunten gaan. Als gevolg van hevigere stormen en de stijgende zeespiegel komt onze kustbescherming hoe langer hoe meer onder druk te staan. Nu is er nog wat tijd om een goed plan uit te werken”.

Het Vlaams Complex Project Kustvisie ontwikkelt een gedegen langetermijnaanpak voor de bescherming van onze Vlaamse kust. Nu gaat de wetenschap uit van een mogelijke zeespiegelstijging van 3 meter tegen 2100. Er is weliswaar de grote uitdaging dat niet de hoogte van het water, maar de snelheid van de stijging het grote keerpunt zal zijn.

Renovatie van gebouwen

Momenteel zijn gebouwen verantwoordelijk voor zowat 40 % van ons energieverbruik en 36 % van de CO2-emissies in de Europese Unie, vooral voor verwarming en het maken van warm water. Een optimale energiehuishouding in een goed geïsoleerd gebouw met doorgedreven energiespaarzaamheid; dat is het noodzakelijk uitgangspunt.

Ruim de helft van de 700 000 woningen in de kustprovincie is minstens 50 jaar oud. Er is een trage vooruitgang van diepe renovaties van de gebouwen. “Hiervoor is externe en toegankelijke financiering noodzakelijk. Hier is een rol voor de Provincie” stelt gouverneur Decaluwé. “West-Vlaanderen moet voor hem versneld grootschalig inzetten op gevelscans”. Met gevelscans wordt het energieverlies van de woningen eenvoudig in beeld gebracht.

Hernieuwbare energiebronnen

Voor West-Vlaanderen is er een evidentie om alle bedrijfsdaken, stallen, daken van sportcomplexen en openbare gebouwen maximaal in te zetten voor zonnepanelen. Gouverneur Decaluwé oppert dat de ambitie om te verdubbelen in vijf jaar tijd, moet lukken: “In West-Vlaanderen wordt amper 3,8 % van het zonnepotentieel van de daken benut. Met 95 grote winturbines begin dit jaar blijft er in West-Vlaanderen nog veel windpotentieel. Zowat alle windmolenprojectontwikkelaars kijken naar het vrij open en zeer windrijk gebied langs de E40. Samenwerking is noodzakelijk”.

Hierbij vind je de tekst van de rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’ en de boodschap van de gouverneur.

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be