Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

preventie en verkeer

Criminaliteitspreventie

De handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de provincie West-Vlaanderen is één van de kerntaken van de gouverneur. Preventie is een noodzakelijke factor om dit te bewerkstelligen en het samenleven in de openbare ruimte te versterken.

Veiligheid is een co – productie, een samenspel tussen burgers en professionele dienstverleners. Betrokkenheid en participatie van de burgers is hierbij een cruciaal element. Zij kunnen zelf bijdragen aan de zorg voor veiligheid van zichzelf, de ander en hun omgeving.

Het stimuleren van de nodige zelfredzaamheid zorgt ervoor dat de onveiligheid, overlast en criminaliteiten waarmee de burger geconfronteerd wordt beheersbaar en controleerbaar blijft. Ook de objectieve en subjectieve veiligheid wordt op deze manier verhoogd.

Rol gouverneur

In elke provincie zit de gouverneur de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie (PCCP) voor. Opgericht op basis van het Koninklijk Besluit van 6 augustus 1985 heeft deze commissie tot taak  de criminaliteit...

BOB- eindejaarscampagne

Tijdens de BOB- eindejaarscampagnes worden  de autobestuurders onderworpen aan een ademtest. Globaal genomen, als de cijfers van de controles tijdens de ongevallen erbij worden gerekend, had tijdens de laatste campagne 3,45% van de bestuurders teveel alcohol gedronken.

Verkeersveilige week

Jaarlijks wordt op 27 februari  in de provincies Oost- en West-Vlaanderen  de kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht. In 1996 vonden op die dag tien mensen de dood en werden er 56 personen zwaargewond. Bij deze kettingbotsing waren meer dan 200 wagens betrokken. Ter nagedachtenis van deze ramp wordt in West-Vlaanderen jaarlijks een volledige Verkeersveilige Week georganiseerd met verscherpte controles op snelheid, gordeldracht en rijden onder invloed.

Verkeersveilige Nachten

De verkeersveilige nachten, die de traditionele BOB-wintercampagne vooraf gaan worden in West-Vlaanderen verspreid over twee weekend-nachten. Er gebeuren verscherpte controles op alcohol- en drugsgebruik en op snelheid. Alle lokale politiezones en de federale scheepvaart- en wegpolitie nemen telkens deel aan de actie.

Fietstoerisme in Harmonie

Logo fietstoerisme in harmonie

Kennis van de wegcode, hoffelijkheid in het verkeer, goed uitgeruste fietsen en veilig ingerichte fietspaden zijn de pijlers van de campagne ‘Fietstoerisme in harmonie’.  Op de website www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/fietstoerisme staan vijf themareportages die enkele heikele veiligheidsaspecten behandelen rond fietsen en verkeer zoals o.a. veel voorkomende gevaarsituaties, het rijden in groep, de voorrangsregels, de zichtbaarheid, enzovoort. 

Er is een samenwerking met stad Roeselare naar aanleiding van de fietsvierdaagse ‘West-Vlaanderens Mooiste’ in de maand augustus. Tal van West-Vlaamse politiezones werken tijdens de tussenmaanden actief mee om de campagne te promoten tijdens hun preventieve activiteiten.

Veilig fietsen begint met een veilige fiets

De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer vormen de kernelementen van deze campagne. Men wil een groter draagvlak creëren bij de scholen, leerlingen en ouders om steeds veilig, met kennis van zaken en met een reglementair uitgeruste en onderhouden fiets de weg op te gaan. Tijdens een eerste fase wordt van 1 oktober tot en met 15 november een sensibiliseringsperiode georganiseerd waarbij preventieve fietscontroles plaatsvinden in scholen. De West-Vlaamse politie- en preventiediensten werken in dit kader nauw samen en controleren de fietsen aan de hand van een fietscontrolekaart. Daarop staan de belangrijkste verkeersregels voor fietsers en een checklist met de vereisten voor een reglementaire fiets. Een tweede fase is de handhavingsperiode waarbij door de politiediensten controles op de openbare weg worden georganiseerd. Deze vindt jaarlijks plaats vanaf 16 november tot en met eind februari.

Getuigen onderweg

Getuigen onderweg is een schoolprogramma dat jongeren bewust wil maken van de gevaren in het verkeer en ervoor wil zorgen dat zij zich veiliger gaan gedragen. In dit programma vertellen (nabestaanden van) slachtoffers van een verkeersongeval over hun leven voor het ongeval, het ongeval zelf en hun leven na het ongeval. Getuigen onderweg wil zich onderscheiden door aandacht te besteden aan de breder gesitueerde en langere termijngevolgen, zodat men gestimuleerd wordt om na te denken over zijn/haar gedrag in het verkeer. Het West-Vlaams project wordt thans door de vzw Rond punt in gans Vlaanderen ter beschikking gesteld. West-Vlaanderen kent nog steeds het hoogst aantal getuigenissen (150/200 per jaar). 

 aanvragen doe je via de website www.rondpunt.be/getuigenonderweg. Hier vind je tevens ook een educatieve handleiding, die de leerkracht de nodige tools aanreikt om voor en na de getuigenis met de klas rond het thema aan de slag te gaan.

Modder op de weg

start campagne modder op de weg

Modder op weg’ wil dat landbouwers op een veiliger manier oogsten. Het doel is om tijdens het oogstseizoen de aanwezigheid van modder op de weg te voorkomen en indien dit niet mogelijk is de bevuilde wegen zo snel mogelijk te (laten) reinigen. De sensibilisatie werkt maar het blijft noodzakelijk om de campagne jaarlijks opnieuw in de aandacht te brengen. Ook de verhoging van  de veiligheid van de landbouwers en loonwerkers tijdens het reinigen van de wegen en het maken van duidelijke afspraken tussen de landbouwers en loonwerkers, de gemeente en de politie onder de vorm van “spelregels” staat ingeschreven in deze campagne. De campagne ‘modder op de weg’ loopt jaarlijks van 1 september tot 31 december.

Meer info op www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/campagne-modder-op-de-weg

Parkeervoorzieningen voor personen met een handicap

Het op  25 juni 2021 geactualiseerde handboek  "Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap" werd op 16 juli aan alle burgemeesters en korpschefs van de lokale politie West-Vlaanderen toegezonden met de vraag om ook dit jaar actief in te zetten tegen misbruik van de parkeerkaarten voor personen met een handicap. Het aangepaste handboek versie  van 25 juni 2021 is ter beschikking in PDF formaat.

Er is ook de vermelding op de website van de FOD Sociale Zekerheid wat er moet gebeuren met een kaart van een overleden houder.


 

Pagina's

Abonneren op preventie en verkeer

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be