Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Milieuhandhaving

Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen (bevel tot staking, bevel tot regularisatie,…) opleggen. Dit gebeurt enkel op basis van een verzoek van een toezichthouder.  Deze bevoegdheid van de gouverneur is complementair aan de bevoegdheden van de lokale overheden. Zij moeten in eerste instantie optreden,  in het kader van het subsidiariteitsbeginsel.  Pas wanneer de lokale overheden te kort schieten, komt de gouverneur in beeld.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be