Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Opleidingen noodplanning

In het kader van noodplanning organiseert de dienst noodplanning van de gouverneur, in samenwerking met de WOBRA, het Nationaal CrisisCentrum (NCCN) of met andere partners, specifieke opleidingen.

Driejaarlijks gaat de basisopleiding nood-en interventieplanning door.  Deze opleiding richt zich tot noodplanningscoördinatoren (NPC) en de andere  leden van gemeentelijke veiligheidscellen (GVC).  Ze geeft een basisinzicht in hoe noodplanning georganiseerd is in het algemeen, hoe disciplines zich specifiek voorbereiden op noodsituaties, wat de  rol is van een gemeentelijke noodplanningscoördinator, hoe je een oefening ineensteekt en draait…  De eerstvolgende basisopleiding is voorzien voor maart 2023 en gaat door op voorwaarde dat er minimum 15 kandidaten interesse hebben.  De meer specifieke informatie over deze opleiding wordt verspreid via de noodplanningscoördinatoren van de gemeenten.

Vanaf 2022 organiseren we ook een basisopleiding nood- en interventieplanning voor de zeepartners.  Een noodsituatie op de Noordzee vraagt een specifieke aanpak, al worden dezelfde noodplanningsprincipes als aan land toegepast. 

Jaarlijks is er een terugkomdag voor de NPC en de leden van de GVC. In de voormiddag staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen binnen de noodplanning, in de namiddag organiseren we workshops ingevuld met thema’s die door de NPC zelf zijn aangegeven.   De meer specifieke informatie over de terugkomdag loopt via de gemeentelijke NPC.

Voorafgaand aan iedere provinciale oefening houden we een korte opfrissing over noodplanning in het algemeen, met specifieke aandacht voor het risico dat we inoefenen.  Deze opfrissing is bedoeld voor alle spelers van de oefening die we hiervoor rechtstreeks uitnodigen.  Deze opleidingen bieden we meestal ter plaatse aan.

Bij de start en halfweg elke gemeentelijke legislatuur, voorzien we een opleiding voor de burgemeesters en hun vervangers.  Immers de burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn grondgebied en heeft een bevoegdheid en aansprakelijkheid in de noodplanning op zijn grondgebied.  In 2022 is dit terug voorzien en dit in samenwerking met het NCCN.

Tot slot: is er nood aan een opleiding crisisfunctionaliteiten binnen ICMS, BE-alert, Astrid of aan andere opleiding op maat, contacteer dan de dienst noodplanning van de gouverneur via fdoh.wvl@ibz.fgov.be  We zien wat we voor u kunnen betekenen!

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be