Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Kustwacht

De Kustwacht is een overlegorgaan van 17 Vlaamse en federale partners bevoegd voor de Noordzee. Ook de gouverneur van West-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Kustwacht. De voornaamste taak van de Kustwacht is de zorg voor efficiënte acties op zee, door een goede samenwerking tussen deze verschillende diensten.

De Kustwacht zorgt  voor een vlotte samenwerking tussen de verschillende kustwachtpartners. Hierdoor kan er niet alleen efficiënter gewerkt worden, maar kan er ook bespaard worden.

De Kustwacht bestaat uit een beleidsorgaan, een overlegorgaan en een secretariaat. Het beleidsorgaan, bestaande uit de directeurs en hoofden van administraties, neemt beleidsbeslissingen en adviseert de ministers en de regering. Het overlegorgaan bestudeert dossiers en is samengesteld uit experten ter zake: juristen, ingenieurs, operationelen, wetenschappers,… De gouverneur van West-Vlaanderen is lid van het beleidsorgaan en voorzitter van het overlegorgaan.

Het secretariaat ondersteunt de werking van zowel beleids- als overlegorgaan en de samenwerking tussen de kustwachtpartners.

Het operationele gedeelte van de Kustwacht bestaat uit het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. Het MRCC is het eerste aanspreekpunt voor schepen in nood en coördineert reddingsacties. Het MIK kijkt of de wetten op zee nageleefd worden en treedt op bij drugsmokkel, mensensmokkel, illegale visvangst en andere verboden activiteiten.

Het MRCC en het MIK vormen samen de Kustwachtcentrale.

Vier keer per jaar vindt de vergadering van de Kustwacht onder voorzitterschap van de gouverneur plaats. In het overlegorgaan zetelen  afgevaardigden van alle kustwachtpartners. Dit zijn ondermeer ingenieurs, wetenschappers, juristen, operationele en nautische experten. Zij onderzoeken de dossiers die alle kustwachtpartners aanbelangen. De Kustwacht  kan tevens werkgroepen rond een specifieke problematiek oprichten.

Meer informatie over de kustwacht en haar activiteiten is te vinden op www.kustwacht.be of in de rubriek nieuws op deze website

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be