Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Jaarverslag Coördinatieopdracht 2014

Lopende coördinatatieopdrachten worden in principe over de verkiezingen getild en verder opgenomen in de nieuwe legislatuur. Zowat alle coördinatieopdrachten situeren zich binnen de grondgebonden beleidsdomeinen. De Vlaamse ministers met deze bevoegdheden zijn een belangrijke partner. Daarom werden de lopende coördinatieopdrachten bij de aanvang van de nieuwe legislatuur afgetoetst naar belang en prioritering voor de nieuwe bevoegde ministers.

In het jaarverslag 2014 wordt het beeld geschetst over de invulling van deze opdrachten.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be