Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede ‘Veiligheid? Veiligheid! Veiligheid…’

Op donderdag 6 oktober bracht de gouverneur zijn rede  voor de provincieraad met als titel ‘Veiligheid? Veiligheid! Veiligheid…’. 
De roep om veiligheid in onze samenleving is groot. Mensen voelen zich onveilig door de vele economische en ecologische risico’s en terroristische dreigingen. Dit genereert angst en onzekerheid. De paradox is echter dat er ook sprake is van een algemene ‘crime drop’ in ons land: een daling van de misdaad wordt op elk vlak vastgesteld.
In zijn rede pleitte de gouverneur voor nog meer innovatie en inzet van technologie bij de politie. Met suggesties, verbeterpunten en voorbeelden pleitte hij voor organisatorische optimalisatie en intensievere samenwerking.
Een andere uitdaging binnen onze provincie vormt het kusttoerisme: 17,2 miljoen dagtoeristen werden er vorig jaar verwelkomd. De gouverneur pleit dan ook voor de nodige versterking en een aangepast statuut voor de kust als één groot evenement.
Ook veilig en vlot verkeer vormt een belangrijke prioriteit. In zijn rede legde de gouverneur de nadruk op de noodzaak aan positieve gedragsbeïnvloeding voor alle deelnemers aan het verkeer.
Daarna vond een panelgesprek plaats tussen Jean-Marie Cool, Procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen; Jean-Louis Dalle, korpschef van de politiezone Gavers en Alain De Leander, bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie West-Vlaanderen. Ze hadden het over de haalbaarheid van de inzet van technologie in het politiewerk in West-Vlaanderen en enkele typische uitdagingen voor de regio.
Tenslotte volgde een flits uit het toneelstuk ‘Fractie van een seconde’: de emotionele beleving van een verkeersongeval. http://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/rede-%E2%80%98veiligheid-veiligheid-veiligheid%E2%80%A6%E2%80%99(6/10/2016)

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be