Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Plechtigheid inplaatsstelling van Directeur Navy Academy

De gouverneur was aanwezig op de plechtigheid “Inplaatsstelling van de Directeur Navy Academy” op donderdag 15 september.  Deze plechtigheid vond plaats op het Wapenplein in Oostende in aanwezigheid van divisieadmiraal Jan De Beurme en burgemeester Bart Tommelein. (15/09/2022)

Ingebruikname elektrische veerboot

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters nam op donderdag 15 september in Oostende de elektrische veerboot RAVEEL ONTMOET ENSOR en de reddingsboot R7-ORINOCO plechtig in gebruik.   Transport op het water is een belangrijk alternatief op strategische verkeersaders én in de stadskern, zowel voor recreatieve verplaatsingen als voor woon- en werkverkeer.  De eerste elektrische veerboot RAVEEL ONTMOET ENSOR staat mee in om een vlotte verbinding te verzekeren tussen west- en oosteroever. (15/09/2022)

UKBF in Cap Gris Nez

De gouverneur woonde gisteren een demo bij in Cap Gris Nez/Cross (het MRCC van de Opaalkust) inzake het gebruik van een UAV (helikopter drone) voor ‘surveillance’ op zee. De controle van de emissienormen, opgelegd aan zeeschepen, wordt er gecombineerd met onder meer zoek- en ondersteuningsopdrachten bij de oversteken van transmigranten met smallboats. De inzetmogelijkheden zijn bijzonder divers en deze nieuwe generatie van drones heeft ondertussen een bijzonder hoog niveau van prestaties bereikt. De combinatie van innovatieve hardware en geïntegreerde software biedt heel wat perspectieven, ook vanuit ‘interregionale’ samenwerking.  Het project dat wordt ondersteund met Europese fondsen biedt op zijn minst inspiratie om op een multidisciplinaire manier samen te werken aan de Belgische kust waar vele actoren actief zijn in een breed spectrum aan activiteiten en verantwoordelijkheidsdomeinen. Afstemming en kostenefficiëntie zijn hierbij logischerwijze sleutelbegrippen. (14/09/2022)

Slotmanifestatie Magetaux

“Ik wil er op wijzen dat een goede uitvoering van dergelijke maatregel alleen mogelijk is dankzij de wil tot mede- en samenwerking van de bevolking.  Voor dit project is dit niet anders.  Om beide kunstwerken (pomp en schuifconstructie) goed te laten functioneren, is een goede samenwerking onontbeerlijk, ook na de beëindiging van het project.  Want wateroverlast moeten we samen blijven aanpakken, willen we succes boeken.  De verandering van het klimmaat laat niet op zich wachten.  De wateroverlast in de Moeren van vorige winter illustreert dit bij uitstek” sprak de gouverneur tijdens het slotevent van het Interreg V project Magetaux.  Het Interreg V project Magetaux heeft werk gemaakt van een grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer in de  kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke. (14/09/2022)

Academische opening Hogeschool VIVES

De gouverneur was uitgenodigd om de feestelijke opening van het academiejaar van de hogeschool VIVES Campus Brugge bij te wonen.  De academische zitting werd geopend met de academische rede “leergoesting” van algemeen directeur Joris Hindryckx.  Dhr. Lieven Daneels, voorzitter van het bestuursorgaan, zorgde voor de officiële opening, waarna werd afgesloten met een netwerkmoment. (14/09/2022)

 

  • Bron: Hogeschool VIVES

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be