Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Koningsdag

Naar jaarlijkse traditie vond het Te Deum plaats in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Aansluitend bood de Provincie een receptie aan. Jan Van der Fraenen, wetenschappelijk medewerker War Heritage Institute hield een lezing met als titel “From the Altantic to the Pacific.  Een vorstelijk bezoek van Koning Albert aan de Verenigde Staten, oktober 1919”. Hiernaast was er een plechtigheid in het Parlement in aanwezigheid van Koning Albert, Koningin Paola en Prins Lorenz woonden deze plechtigheid bij. Thema dit jaar was ‘Het thema van dit jaar is “De Belgische Kroonprinsen”. Een delegatie van studenten journalistiek van Howest Kortrijk was hierop aanwezig.  (15/11/2015)

Bedrijfsbezoek Groz Beckert

In Deerlijk ontving de bedrijfsleiding van Groz-Beckert de gouverneur voor een bezoek. Groz-Beckert staat wereldwijd bekend als de partner voor industriële machinenaalden en diensten voor de productie en het verbinden van textieloppervlakken. De vestiging in Deerlijk is het expertisecentrum voor de productie van stalen kaardendraad, specifiek voor toepassingen in de non-woven industrie. (14/11/2019)

Netwerkevent rond safety en security - Dagelijks bestuur WPS - Provinciale Raad Opleiding WOBRA

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het Nationaal Crisiscentrum nodigden de gouverneur uit op het netwerkevent rond safety en security ‘Partners in Crisis’. Na een introductie door Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken lichtte Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum de uitdagingen bij de realisatie van de strategische visie 2020 toe. Saskia Van Uffelen (Digital Champion voor België) gaf een boeiende uiteenzetting over digital transformation. (24/10/2019)

De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de WPS voor. Op de agenda stonden de werking van de school, de afrekening 2018 en de begroting 2020. (05/11/2019)

Hiernaast was er de Provinciale Raad voor Opleiding WOBRA, onder voorzitterschap van de gouverneur. Op de agenda stonden de voorstellen en formele goedkeuring opleidingsplan 2020. Verder was de betaling instructeurs door de hulpverleningszones geagendeerd. (23/10/2019)

Griep en menselijk lijden

Beste lezer

Stel dat je kind een vijfdaagse griep heeft opgelopen en je zit op dag één. Dan zal je vriendelijk naar je kind zijn en het verzorgen. Je denkt niet op die dag: als ik heel vriendelijk ben, zal hij maar twee dagen griep hebben. Die griep duurt nu eenmaal vijf dagen. We hebben allemaal een ‘griep’, een levenslange griep die je ‘menselijk lijden’ kan noemen. Dus als er iets mislukt, zeg je dan: dit mág niet gebeuren en daarom moet ik 36 dingen doen om het op te lossen? Wat natuurlijk niet werkt. Of zeg je, net als tegen je kind: wat jammer, wat rot voor je dat het is mislukt en dat het pijn doet. Zouden we gewoon aardig tegen onszelf kunnen zijn, ons hart kunnen openen zónder dat het een strategie is om van de pijn en griep af te komen? Als je alleen wilt dat de pijn weggaat, accepteer je niet dat het pijn doet. We stappen vaak in de valkuil dat dingen goed zouden moeten gaan, dat het abnormaal is om te falen, maar natuurlijk maken we fouten, krijgen we rimpels en sterven we. Daar lijden we door. Als we onthouden dat pijn onderdeel is van ‘mens zijn’, verandert die pijn in een moment van  - verbondenheid met anderen. (‘Zelfliefde is een tegengif voor zelfmedelijden’ in Happinez 7 – 2019)

TTX-oefening Kortemark - Basisopleiding wateroverlast vs noodplanning

Sinds maart van dit jaar, kwam op geregelde tijdstippen een stuurgroep bijeen om een table top exercise (TTX) voor te bereiden met een treinincident in Kortemark als insteek. Dit als initiatief van de provinciegouverneur in samenwerking met NMBS en Infrabel. De oefening vond plaats in Kortemark. De gouverneur bedankte de deelnemers, waarnemers en stuurgroepleden voor hun deelname aan de table top exercise : “Bedankt mevrouw de burgemeester en mijnheer de postoverste om hier te gast mogen zijn. In samenspraak met Infrabel en NMBS nam ik het initiatief om de oefening in Kortemark ter hoogte van de overweg in Handzame, te laten doorgaan. Uit de risicoanalyse bleek immers dat de belangrijkste risico’s in de Westhoek op vlak van spoorwegincidenten, zich situeren aan overwegen. Laat ons echter hopen dat het oefenscenario zich in de realiteit nooit voordoet. Oefeningen zijn leermomenten, ook al zijn ze artificieel en is het voor de deelnemers niet steeds eenvoudig om zich in te leven. Wat mij betreft is de oefening reeds geslaagd. Het heeft iedereen aangezet om een denkproces te ontwikkelen, mocht men geconfronteerd worden met een treinincident. We hebben elkaar en elkaars werking leren kennen. In de vooropleiding zijn de basisprincipes van noodplanning nog eens opgefrist evenals de werking van NMBS en Infrabel.” (23/10/2019)

De gouverneur leidde de basisopleiding wateroverlast vs noodplanning in: "U bent wellicht vooral gekomen omdat u een rol hebt in de bestrijding van wateroverlast eenmaal het zich heeft voorgedaan. Want, hoewel waterbeheerders inzetten op het beschermen van burgers tegen overstromingen, kunnen zij niet zorgen voor een 100 procent bescherming.  En daardoor blijft paraatheid belangrijk. Men moet aandacht hebben voor preventie. Maar als het water binnenstroomt, is het uiteraard alle hens aan dek voor bestrijding en uiteindelijk voor nazorg.  En zo komen bij het eerste onderdeel van deze studiedag: de basisprincipes van de noodplanning bij overstromingen door mijn medewerkster van de dienst noodplanning, Saskia Vanhove.  Daarna krijgt u een toelichting van hydrologe Annemie Vermeulen van de Vlaamse Milieu Maatschappij.  Uiteindelijk is het de bedoeling dat u deze studievoormiddag verlaat met een gedegen inzicht in de website www.waterinfo.be  Ik wens u alvast een leerrijke studievoormiddag en kan u al meegeven dat ik verheugd ben met uw talrijke opkomst.  Het getuigt van een interesse en een bereidheid om u nog beter te wapenen tegen wateroverlast." (12/11/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be