Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Bedrijfsbezoek Carpenter Belgium

De gouverneur bracht een bedrijfsbezoek aan het bedrijf Carpenter uit Roeselare en dit naar aanleiding van de recente wijziging van een lagedrempel naar een hoogdrempel Seveso-inrichting.
Na de voorstelling van het bedrijf volgde een korte kennismakingsoefening met aansluitend een rondgang in het bedrijf. (08/11/2023)

Overhandiging ereteken aan Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz

Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz is sinds meer dan 35 jaar actief in leidinggevende functies in zowel het bedrijfsleven, caritatieve instellingen als culturele organisaties.  Centraal hierbij staat altijd het belang van het bedrijf, de instelling, de organisatie, de gemeente of het land.  Meer dan 35 boeiende jaren in deze leidinggevende functies brengen een niet te evenaren ervaringsopbouw en netwerking met zich mee.  Zijn talrijke verdiensten voor het land liggen op diverse vlakken.  Bijna 35 jaar is hij acties in leidinggevende functies voor de groep Remi Claeys Aluminium NV.  Sinds 25 jaar is hij directielid van de Beaulieu International Group die met bijna 5000 werknemers één van de belangrijkste industriële productiegroepen in België is.  Als directeur binnen de Beualieu groep is ingenieur Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz verantwoordelijk voor het aansturen, optimaliseren en innoveren van complexe en kritische bedrijfsprocessen op het vlak van logistiek, kwaliteit en productie wereldwijd” sprak de gouverneur naar aanleiding van de overhandiging van het Kruis van Officier in de Leopoldsorde aan Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz. (07/11/2023)

zondag 12 november 2023 - 18u-UPDATE: Gouverneur ontplooit provinciaal algemeen nood- en interventieplan voor wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen

Ook vandaag zaten alle betrokken diensten opnieuw samen in de strijd tegen de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen. Vanaf volgende nacht wordt een nieuwe neerslagzone verwacht in combinatie met een aantrekkende wind. Die combinatie van regen, wind en de enorme watermassa’s die er nu al zijn vereist extra waakzaamheid.

Op het terrein lag de focus vandaag voornamelijk op het implementeren van bijkomende beschermingsmaatregelen voor de regio Diksmuide:

  • de winterdijk ter hoogte van de Blankaart werd verhoogd door de aanleg van een dam van zandzakken om zo het stijgende water nog meer te kunnen tegenhouden wanneer in de loop van de week de watervlakte door wind zal opgestuwd worden
  • de kritieke installaties – dit zijn de pompgemalen en pompstations in het Blankaartbekken – werden bijkomend beschermd met 1.250 zandzakken. Dit is nodig om het verder blijven functioneren van de daar geïnstalleerde pompen te kunnen garanderen.
  • het vullen van zandzakken en het ter plaatse brengen waar nodig blijft op volle kracht doorgaan

Het peil van de IJzer blijft zeer hoog staan en in het IJzerbekken blijven alarmdrempels overschreden.  Samen met de waterbeheerders worden alle mogelijke opties bekeken om deze waterafvoer zo snel en zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarvoor wordt onder andere gerekend op de maximale inzet van pompinstallaties. Waterbeheerders, civiele bescherming en brandweer maken een afweging waar de pompen die beschikbaar zijn maximaal ingezet kunnen worden.

Bijkomend zal nu ook via de Sint-Jorissluis water uit de IJzer afgevoerd worden naar het kanaal Plassendale – Nieuwpoort, waarna het in zee kan geloosd worden via Nieuwpoort en Oostende.

Evacuaties zijn nog steeds niet aan de orde, maar achter de schermen worden alle nodige maatregelen getroffen om ook deze operaties voor te bereiden. De bewoners van de mogelijks bedreigde gebieden worden ondertussen al door de hulpdiensten gecontacteerd.

Momenteel is enkel nog sprake van wateroverlast in de Westhoek-regio. Er wordt voorspeld dat de nieuwe neerslag geen kritieke overstromingen zal veroorzaken voorbij Diksmuide in de afwaartse gebieden langs de IJzer, noch in de rest van West-Vlaanderen.

De toestand wordt op de voet verder opgevolgd door de commandopost op het terrein en de beleidscel van de provinciegouverneur.

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be  blijven ook de komende dagen actief voor alle hulpvragen inzake wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS (gelieve dit ook mee te verspreiden in uw berichtgeving):

•        X: @crisisWVL  - @provinciewvl  #wateroverlast #westhoek

•        Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen

•        Website: Wateroverlast - IJzerbekken - Brandweer Westhoek - www.west-vlaanderen.be/crisiswvl

 

Zondag 12 november 2023 - UPDATE: Gouverneur ontplooit provinciaal algemeen nood- en interventieplan voor wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen

Voor de hulpdiensten in de Westhoek was het al bij al een rustige nacht. Brandweer Westhoek kreeg een drietal interventies binnen gerelateerd aan wateroverlast, onder meer om waterpompen te controleren in de buurt van door de hoge waterstand geïsoleerde huizen en om de toestand van een geïsoleerde kudde schapen in de gaten te houden. 

Gisterenavond was er ook opnieuw een tussenkomst nodig van brandweer en politie toen een wagen zich vast had gereden in een ondergelopen straat en de bestuurder met een bootje moest bevrijd worden. De hulpdiensten vragen met aandrang om alle omleidingen te volgen, de regio te mijden als je er echt niet moet zijn en vooral niet door het water te rijden in de ondergelopen straten.

Bijkomende beschermingsmaatregelen
Ondertussen zijn de waterstanden ter hoogte van Roesbrugge en Stavele heel langzaam aan het dalen. Ze zitten er wel nog steeds tussen het alarmpeil en de waakdrempel. In de Fintele (Lo-Reninge) en bij de Blankaartvijver in Woumen (Diksmuide) is de alarmdrempel overschreden en wordt nog steeds een lichte stijging van het waterniveau vastgesteld. Met het oog op de nieuwe aankomende regen zullen aan de Blankaart bijkomende beschermingsmaatregelen genomen worden en zal de winterdijk er met zandzakken verhoogd worden.

Op andere plaatsen in de provincie is de situatie onder controle en werden geen nieuwe problemen gemeld.  De brandweer van Midwest en Fluvia ontvingen geen bijkomende oproepen vannacht.

Iedereen blijft waakzaam. De waterstand wordt continu nauwgezet opgevolgd en op vaste tijdstippen ontvangt de commandopost advies van meteorologen en hydrologen. De brandweer staat nog steeds paraat. En de politie is versterkt aanwezig met ploegen in de getroffen regio en volgt de kritieke punten op met visuele controles. Op basis van de binnenkomende meldingen wordt door de commandopost bekeken waar er extra maatregelen nodig zijn.

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven ook de komende dagen nog actief voor alle niet-levensbedreigende hulpvragen. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS (gelieve dit ook mee te verspreiden in uw berichtgeving):

•        X: @crisisWVL  - @provinciewvl  #wateroverlast #westhoek

•        Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen

•        Website: Wateroverlast - IJzerbekken - Brandweer Westhoek - www.west-vlaanderen.be/crisiswvl

Provinciaal Platform Integrale Veiligheid

“We hebben vijf sprekers vandaag. Ik wens deze mensen uitdrukkelijk te bedanken voor hun engagement. Traditioneel gaan we van start met ADVP van BZ. Tessa Schenk is onze eerste spreekster en behartigt een 10-tal puntjes. Daarna komt Tineke Verduyn van de PZ RIHO aan het woord over het zorgcentrum voor seksueel geweld in Roeselare en is hier nog een oproep van het project “We can a lot”. Vervolgens geeft Katrijn Snauwaert van de stad Oostende toelichting over het IFG project IMPULS en de ervaringen sinds de opstart van het project. Rafaël Rondelez van de PZ POLDER deelt vervolgens zijn ervaringen met de designerdrug flakka of de zombiedruk. Gregory Desmidt van het CSD WVL spreekt tenslotte over de rave party’s. Ik wens jullie een boeiend en interactief overleg. Ik geef nu graag het woord aan mevrouw Schenk” sprak de gouverneur de deelnemers toe op dit digitaal overleg. (06/11/2023)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be