Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Bestuurscomité Fonds Oncologie Kortrijk

In het AZ Groeninge zat de gouverneur het bestuurscomité fonds oncologie voor. De leden bespraken de wijziging van de samenstelling van het comité en de financiële situatie. Ook de lopende en geplande projecten stonden op de agenda. Tenslotte was er een terugkoppeling vanwege het adviescomité Ziekenhuisfondsen Koning Boudewijnstichting. (5/6/2019)

Trefpunt 2019

De gouverneur woonde naar jaarlijkse traditie het netwerkmoment Trefpunt bij. De gedeputeerden brachten er hun ambities voor de nieuwe legislatuur naar voren. Tevens kregen de genodigden een uitgebreid overzicht van de initiatieven en realisaties van 2018. Een netwerkreceptie met 100% West-Vlaamse streekproducten sloot de ontvangst af. Ook was er de voorstelling van de resultaten van de monitoring “De mening van de West-Vlamingen over hun Provincie’. Deze werd in opdracht van de provincie afgenomen bij ruim 1000 West-Vlamingen. Hieruit blijkt dat de West-Vlamingen zich uitgesproken West-Vlaming voelen en zich eerder met hun provincie identificeren dan met hun gemeente, regio, gewest of land. 97 procent geeft ook aan dat het goed wonen is in West-Vlaanderen. (6/6/2019)

Lunch in het Koninklijk Paleis

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin nodigden de gouverneurs uit voor een lunch. Dit vond plaats in het Koninklijk Paleis in Brussel. (5/6/2019)

Bekkenbestuur IIzerbekken

Het bekkenbestuur van 4 juni 2019 verwelkomde de nieuwe lokale vertegenwoordigers. Op de agenda stond een toelichting over de stormvloedkering in Nieuwpoort, de goedkeuring van het wateruitvoeringsprogramma 2018 voor het IJzerbekken, een advies op de waterbeleidsnota en op het concept stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. De huidige droge periode en de maatregelen om schade te voorkomen werden ruim besproken. Het bekkenbestuur werd ingelicht over verdwenen grachten in het aandachtsgebied Blankaart, over het visbestand onderzoek voor de Vleterbeek in het aandachtsgebied Poperingevaart, over het project Internet of water en over het onderzoek naar de oorzaken voor herhaalde incidenten met vervuild water op het kanaal Ieper-IJzer. Het bekkenbestuur bevestigt de beleidsaanbevelingen uit de studie Waterbalans kuststreek om waterschaarste in de kustpolders te voorkomen. (4/06/2019)

Slotmoment nudging tegen zwerfvuil

Veertien secundaire scholen in West-Vlaanderen zagen door te ‘nudgen’ het zwerfvuil in hun school gemiddeld met 75% afnemen. Op initiatief van de West-Vlaamse afvalintercommunales, de provincie West-Vlaanderen en Mooimakers namen 14 scholen dit jaar deel aan proefprojecten ‘nudging tegen zwerfvuil’. Nudging is een gedragstechniek om via subtiele hints aan te sporen tot het gewenste gedrag. Op het slotmoment in het VTI van Torhout kwamen de resultaten van de proefprojecten aan bod. De gouverneur feliciteerde er de initiatiefnemers en de deelnemende scholen voor hun inzet voor een propere omgeving. (3/06/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be