Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciale plannen

Naast deze ANIP’s, is de gouverneur ook verantwoordelijk voor de opmaak van Bijzondere Nood- en Interventieplannen of BNIP’s.  BNIP’s vormen een aanvulling op het ANIP met bijkomende specifieke richtlijnen voor het bestrijden van bijzondere risico’s, die al dan niet gelokaliseerd zijn.  Sowieso is de gouverneur verplicht om BNIP’s uit te werken voor de hoogdrempelige Sevesobedrijven[VS1]  op zijn grondgebied.  Daarnaast bestaan er in West-Vlaanderen BNIP’s voor de volgende risico’s:

  • BNIP Dovo Langemark-Poelkapelle: dit plan is opgemaakt voor incidenten die zich kunnen voordoen binnen de DOVO-site in Langemark-Poelkapelle, waar de ontmijning van oorlogsmunitie gebeurt.
  • BNIP afschakelplan elektriciteit: dit plan regelt hoe we tewerk zullen gaan indien een afschakeling van elektriciteit gepland is.
  • BNIP ondergrondse leidingen: dit BNIP heeft betrekking op incidenten die zich kunnen voordoen met hoge druk aardgasleidingen gelegen in West-Vlaanderen.
  • BNIP Penitentiair Complex Brugge: dit plan is van toepassing bij een interne of externe noodsituatie in de gevangenis van Brugge.
  • BNIP luchtvaartongevallen: dit BNIP regelt een plan van aanpak bij luchtvaartongevallen in West-Vlaanderen.
  • BNIP milieu-incidenten: dit plan bevat afspraken over het betrekken van de verschillende Vlaamse partners bij een milieu-incident.
  • BNIP spoorwegongevallen: dit werd opgesteld in samenwerking met NMBS en Infrabel voor noodsituaties die zich kunnen voordoen waarbij één of meerdere treinen zijn betrokken.
  • BNIP terro: is uitgewerkt in functie van een terroristische aanslag op het West-Vlaamse grondgebied.
  • BNIP Mass Rescue : is van toepassing bij grote reddingsoperaties op zee.

Alle noodplannen zijn raadpleegbaar via www.west-vlaanderen.be/veiligheid en via het federale veiligheidsportaal Incident en Crisis Management System. Een paswoord en login zijn nodig om de plannen te kunnen consulteren.

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be