Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Veilig fietsen begint met een veilige fiets

De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer vormen de kernelementen van deze campagne. Men wil een groter draagvlak creëren bij de scholen, leerlingen en ouders om steeds veilig, met kennis van zaken en met een reglementair uitgeruste en onderhouden fiets de weg op te gaan. Tijdens een eerste fase wordt van 1 oktober tot en met 15 november een sensibiliseringsperiode georganiseerd waarbij preventieve fietscontroles plaatsvinden in scholen. De West-Vlaamse politie- en preventiediensten werken in dit kader nauw samen en controleren de fietsen aan de hand van een fietscontrolekaart. Daarop staan de belangrijkste verkeersregels voor fietsers en een checklist met de vereisten voor een reglementaire fiets. Een tweede fase is de handhavingsperiode waarbij door de politiediensten controles op de openbare weg worden georganiseerd. Deze vindt jaarlijks plaats vanaf 16 november tot en met eind februari.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be