Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede 2014 BOVENal ONDERnemen

“BOVENal ONDERnemen” legt de nadruk op het ondernemerschap als motor van onze economie. De rede gaat over economische prioriteiten voor West-Vlaanderen. Tevens is het een uitnodiging om droomwerven te durven realiseren, waarbij iedereen aan dezelfde kar trekt.  

Kenmerkend voor West-Vlaanderen is de sterke kracht van het ondernemerschap met noeste arbeid, flexibele oplossingsgerichtheid en inventiviteit om de concurrentie de loef af te steken. Dat is op zich dan weer een sterke drive naar economisch beter en meer.

Deze vaststelling vormt een basisinsteek voor de lopende studie, in opdracht van de Provincie en de POM West-Vlaanderen over de economische toekomst van onze provincie anno 2030. Voor de rede van de gouverneur gaf Econopolis, die deze studie uitvoert, input met haar de eerste studieresultaten uit juni 2014. Enkele  – voor de gouverneur relevante – elementen hieruit worden naar voren geschoven. Niet alles werd volledig verwerkt. Voor een realistische lange termijnvisie gaat men niet over één nacht ijs. De studie loopt tot de zomer 2015. Nog dit najaar start een ruime consultatieronde bij diverse stakeholders. Deze inspraakmomenten valideren de output van de economische SWOT-analyse, in relatie tot de mondiale trends en macro-economische veranderingen, naar effectiviteit en haalbaarheid.

Naast het belang van ondernemerschap zoomt gouverneur Decaluwé ook in op de nood aan meer (open) innovatie en samenwerking, de opportuniteiten voor verdere internationalisering met export naar de groeilanden, kenniseconomie en de verdere ontwikkeling van de dienstensectoren. De strategische sterktes van West-Vlaanderen – de ondernemerszin, onze kustlijn en de speerpuntindustrieën – staan tegenover de impact van de vergrijzing, de lokale werkloosheid en het kleiner aandeel hoger opgeleiden in onze provincie. Bovenop zijn er de uitdagingen van de klimaatwijziging, de energieshift en de economische zwaartepuntverschuiving.

Er zijn noodzakelijke economische ambities voor West-Vlaanderen, waarvan sommigen reeds in wording zijn en er zijn droomwerven:

  • Energieatol voor de kust en kustbescherming
  • Inhaalbeweging universitaire opleidingen + samenwerking over alle universiteiten heen
  • High level opleidingen voor ondernemers
  • Disruptieve technologie testing van bestaande bedrijven
  • Uitbreiding en ontsluiting haven van Zeebrugge
  • Cargoluchthaven op zee

“BOVENal ONDERnemen” gaat over economische hoofdzaken voor onze provincie en de durf dromen waar te maken.

(kerncijfers: kerncijfers)

Hier kan je de volledige tekst van de rede downloaden: rede 23 oktober 2014

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be