Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Administratief toezicht op de hulpverleningszones

Sinds 1 januari 2015 staat de gouverneur in voor het specifiek administratief toezicht op de hulpverleningszones. Het bijzonder toezicht wordt ingesteld voor de besluiten, genomen door de zoneraad, inzake het  personeelsplan, de begroting en de rekening. Deze zijn onderworpen aan goedkeuring door de gouverneur. Ook de besluiten inzake de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone dienen door de gouverneur te worden goedgekeurd.
De overige besluiten van zoneraad en zonecollege kunnen door de gouverneur worden geschorst in het kader van het algemeen specifiek toezicht, wanneer zij strijdig zijn met wettelijke bepalingen.
Het administratief toezicht brengt ook de behandeling van klachten met zich mee.
De wettelijke basis voor dit toezicht op de hulpverleningszones is terug te vinden in de artikelen 120 tot en met 152 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be