Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Coördinerende opdrachten

De Vlaamse Regering gaf aan de gouverneurs de opdracht om de coördinatie tussen de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid te bevorderen in hun relaties met de lokale besturen.

D.36 – Witboek Interne Staatshervorming: Coördinerende opdracht voor de gouverneur

De gouverneurs krijgen een coördinerende opdracht om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van de andere bestuursniveaus. Door hun voeling met de lokale en provinciale praktijk kunnen zij op vraag van de besturen het dagelijks partnerschap met Vlaanderen faciliteren en stroomlijnen. De gouverneurs krijgen deze rol vanuit hun bevoegdheid als commissarissen van de Vlaamse Regering.

Drie concrete opdrachten die de gouverneurs in het kader van hun coördinerende opdracht vervullen:

  1. Coördinerend optreden in één of meerdere fasen van lokale besluitvormingsprocessen.
  2. Oprichting van een overlegplatform door de gouverneur waarop de buitendiensten elkaar regelmatig ontmoeten, ook in het licht van afstemming en oplossingsgericht werken.
  3. Op vraag van het lokaal bestuur kan de gouverneur interveniëren in een lopend dossier om te bemiddelen tussen overheidsdiensten wanneer een voorgenomen project ernstig vertraagd dreigt te worden.

Vlaamse dienst van de gouverneur

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be