Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Ontmoeting Chinese ambassadeur en infoavond studiereis China

De Chinese ambassadeur nodigde de gouverneur uit voor een overleg in zijn residentie. De provincie West-Vlaanderen heeft een lange traditie van samenwerking met China. Al ruim 19 jaar werkt de provincie nauw samen met de Chinese provincie Zhejiang op het vlak van handel, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Ook het Confuciusinstituut kwam tijdens het overleg aan bod.  Sinds 2012 is dit centrum voor Chinese taal en cultuur het bindteken tussen China en onze provincie. De gouverneur zetelt sedert de oprichting in 2012 in de raad van bestuur. (22/02/2019)
Op de voorbereidingssessie van de VIVES-studiereis ‘Enterprising China' hield de gouverneur het welkomstwoord.  In het kader van de bilaterale samenwerking van West-Vlaanderen met China ontwikkelden de onderwijsinstellingen over de jaren heen sterke en structurele partnerschappen met universiteiten in Zhejiang. Zo werkt VIVES nauw samen met de Ningbo University en de Hangzhou Normal University, ook bekend als de alma mater van de oprichter van de Alibaba groep Jack Ma.Onder de noemer ‘Enterprising China’ organiseert VIVES al ruim 6 jaar lang studiebezoeken aan China, in het bijzonder naar de steden Hangzhou, Ningbo, Suzhou, Shanghai en Beijing met focus op economie en ondernemerschap. Tijdens de infosessie ontvingen de deelnemers het gedetailleerde programma van de studiereis.  (21.02.2019)

Priming

Beste lezer

Priming is het sneller herkennen van, of reageren op een bepaalde stimulus als men deze eerder heeft waargenomen. “Je bent je hele leven al geprimed. Zonder dat je het wist, heb je je hele leven sommige dingen veel te sterk gezien en andere dingen over het hoofd gezien. Je hebt kansen gemist omdat je ze gewoon niet zag. Je hebt onverantwoorde risico’s genomen omdat je je niet bewust was van het gevaar. Je hebt signalen van mensen die dierbaar voor je zijn niet opgepikt en je hebt signalen van mensen die belangrijk voor je zijn anders uitgelegd dan ze bedoeld waren. Hoe kan dat? De manier waarop je dingen waarneemt is sterk selectief geworden door de overtuigingen in je eigen ego. Die overtuigingen hebben dus primend gewerkt op jouw waarneming. Als in jouw ego geprogrammeerd staat dat het leven gevaarlijk is en vol zit met risico’s, dan zie je die ook overal. Als in je ego staat dat er geen risico is, dan zie je het gevaar ook niet, ook niet als het overduidelijk aanwezig is. De sterke gedachten over onszelf en anderen in ons ego kleuren al bijna ons hele leven lang onze waarneming. De sterke overtuigingen die in ieders ego belegd zijn, werken als primend op onze waarnemingen en uiteindelijk op al onze keuzes”. (Uit ‘Impact. De kracht van onzichtbare invloed’, Genieke Hertoghs en Harrie van den Berg)

 

Opleiding noodplanning burgemeesters - evaluatie Matco

De gouverneur leidde de opleiding noodplanning en crisisbeheer voor de burgemeesters en hun vervangers in: “De veiligheid op het grondgebied van de gemeente, is de eigen bevoegdheid van elke burgemeester.  Die veiligheid garanderen kan u onder andere door preventief aan noodplanning te doen.  Belangrijke actor hierin is de gemeentelijke veiligheidscel.  Deze veiligheidscel bestaat uit de gemeentelijke noodplanningscoördinator en een vertegenwoordiger per discipline:  brandweer,  medische en psychosociale diensten, politie, logistieke diensten (op gemeentelijk niveau uw technische dienst) en communicatieverantwoordelijke.  Vertrekken doet u vanuit een risicoanalyse: waar liggen de grootste risico’s in de gemeente?  Hoe kunnen we die beheren? Volstaat een algemeen noodplan of gaat het om een zeer specifiek risico waarvoor een bijzonder noodplan nodig is?  Welke interne afspraken moeten we maken?  Wie verwittigt wie? Hoe kunnen we met de disciplines tot een optimale samenwerking komen en ervoor zorgen dat de chaos die bij elke noodsituatie ontstaat, zo snel als mogelijk georganiseerd geraakt?  Heel wat vragen waarop we vandaag toch al een eerste antwoord willen geven, binnen dit korte tijdsbestek.” (13/03/2019).
Nog in het kader van de noodplanning woonde de gouverneur de evaluatie bij van de brand bij Matco.  Dit vond plaats in het stadhuis van Waregem. (13/02/2019)

 

 

Bezoek aan bedrijf NiniX Technologies, Gardec en Jan De Nul

Het bedrijf NiniX Technologies, een innovatief productontwikkelingsbedrijf, gelegen in het industrieterrein Blauwe Toren te Brugge nodigde de gouverneur uit voor een bezoek.  De kerncompetenties van NiniX Technologies liggen in het maken van elektronische producten voor uitzonderlijke omgevingen en de ontwikkeling van geautomatiseerde klant-specifieke productielijnen, robotcellen en meetsystemen met visuele inspectie. Het bedrijf profileert zich op het vlak van innovatie. Flexibele oplossingsgerichtheid en inventiviteit staan bij hen centraal en dat wenden zij aan om sterk te staan in een concurrentiële markt. De gouverneur kreeg er een voorstelling van enkele boeiende innovatieve projecten. (11/03/2019)
Ook bij Gardec NV, een van de grootste scheepswerven van België, gevestigd in Zeebrugge kreeg de gouverneur een uitgebreide rondleiding. Dagelijks herstelt deze scheepswerf technische problemen en dringende schade aan boord van schepen. (20/02/2019).
Verder bezocht de gouverneur de kabel installatieschepen van Jan De Nul in Zeebrugge. Hij bezocht ook de Isaac Newton, het grootste kabel installatieschip ter wereld. Dit unieke schip kan verschillende activiteiten combineren, namelijk het leggen van kabels, het graven van sleuven en het installeren van rots. (18.02.2019)

Overleg commissaris-generaal federale politie

Samen met zijn verbindingsambtenaren had de gouverneur een overleg met de (nieuw) benoemde commissaris-generaal van de federale politie.  Het ging om een informele ontmoeting in de hoofdstad van de provincie waarop ook de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie aanwezig waren, samen met de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie (VCLOP).  De procureur van West-Vlaanderen en zijn referentiemagistraat transmigratie maakten de groep compleet.  De deelnemers wisselden in alle openheid van gedachten over de transmigratie.  Dit onderwerp sluit aan op de eerdere ontmoeting met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van ongeveer een maand geleden.  Hiervoor zal de federale politie een bijkomende inspanning leveren.  Ook de uitdagingen verbonden aan de nakende maar toch wel onvoorspelbare Brexit werden aangeraakt, waarop ook de federale politie hard inzet.  Het was een bijzonder verrijkend moment. (1/3/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be