Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Overlegorgaan Kustwacht

Op woensdag 22 mei 2019 ging onder voorzitterschap van de gouverneur het Overlegorgaan Kustwacht door. De vergadering besteedde ruim aandacht aan het dossier rond de vervuiling van zee en strand en de mogelijke problemen die rijzen bij incidenten met afval. De gouverneur benadrukte het belang van een visie die uitgaat van een integrale ketenbenadering bij incidenten. Verder werd onder andere ook gesproken over het nieuwe scheepvaartwetboek en het project Kustwachtcentrale (MAiDEN) en werd teruggekoppeld over de werkgroep windmolenparken en de experts Meeting Norfolk (NACGF). (22/05/2019)

 

Prijsuitreiking ‘meest verkeersveilige secundaire school van West-Vlaanderen’

Begin april werd de vierde editie van de verkeerscampagne Veilig naar School afgesloten. Een sensibiliseringscampagne die, in een samenwerking tussen de diensten van de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en het pretpark Bellewaerde, de veiligheid van schoolgaande jongeren in het verkeer centraal stelt. Tal van scholen dienden hun verkeersveiligheidsproject in om kans te maken op de titel ‘Meest Verkeersveilige school van West-Vlaanderen’ . De jury beoordeelde alle projecten en als winnaar van het secundair onderwijs werd het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut, Brugge gekozen. Het ingediende project toonde aan dat verkeersveiligheid in deze school hoog op de agenda staat. De inspanningen van deze school om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen zijn ook bij de jury niet onopgemerkt gebleven. De gouverneur reikte hen de titel  ‘Meest verkeersveilige school’ uit. (21/5/2019)

Prijsuitreiking ‘meest verkeersveilige basisschool van West-Vlaanderen’

De gouverneur sprak de leerlingen van de basisschool Het Noordveld uit Brugge toe: “Jullie mogen heel fier zijn dat jullie de winnaar zijn van de wedstrijd van de campagne ‘Veilig naar school’, die ik jaarlijks samen met Bellewaerde, de provincie West-Vlaanderen en de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen organiseer. Maar we fietsen niet alleen. Daarom is het belangrijk dat de fietsers goed de wegcode kennen, een goed uitgeruste fiets hebben en goed zichtbaar zijn. Daarom vind ik het fantastisch dat jullie school hier werk van maakt. Hier op deze school doet men erg zijn best voor een verkeersveilige situatie voor alle leerlingen” (20/05/2019)

Opening nieuwe veiligheidspost strand Knokke-Heist

“Vanuit veiligheidsoogpunt weten we dat de zee niet altijd zo lieflijk is als ze er soms uitziet. Stromingen, getijden, invloed van weer en wind en zeker ook de temperatuur van het water zorgen jaarlijks voor incidenten.  Een versterkt publiek bewustzijn voor de gevaren op en rond de Noordzee is een aandachtspunt voor al wie met de veiligheid van onze Kust is begaan is. Onze Kust behoort tot één van de veiligste van Europa. Zorg dragen voor de noodzakelijke veiligheid aan de kust blijft een opdracht voor iedereen: voor overheden, politie, de reddingsdiensten en voor elke toerist. Samen maken we onze veiligheid. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is me een eer en genoegen om hier aanwezig te zijn. Een grote proficiat aan de gemeenschap van Knokke-Heist en aan iedereen die de realisatie van deze veiligheidspost mogelijk maakte.” zei de gouverneur op de inhuldiging van de Veiligheidspost in Knokke-Heist. (10/05/2019)

Diner marinereservisten

De gouverneur ontving in zijn ambtswoning reservisten van ‘Military and Maritme Trade Interaction and Co-operation’ (M2TIC). De naam werd in 2013 gegeven aan deze marine-eenheid die de civiele koopvaardij ondersteunt. Onder de Afdeling Operaties Zeebrugge voert deze eenheid taken van Naval Cooperation and Guidance for Shipping uit voor de Belgische Marine de NAVO.  Voornaamste opdracht is deze van interface tussen de Marine en de koopvaardij.  Momenteel neemt de organisatie met personeelsinzet deel aan diverse operaties ook in het buitenland.  (09/05/2019

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be