Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Overleg bestuurlijk handhaving in West-Vlaanderen

Vorig jaar startte ik het netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen op en dit op vraag van de korpschefs. Het ontbreken van een  arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC), zoals in de provincies Limburg en Antwerpen, werd hiermee deels opgevangen. Burgemeesters vervullen een cruciale en centrale rol in bestuurlijke handhaving. Daarom werd een tweede overleg met de burgemeesters van West-Vlaanderen georganiseerd op 20 september om het belang van bestuurlijke handhaving te bespreken en goede voorbeelden te delen.  Ook de politie werd uitgenodigd, een belangrijke partner. De gouverneur opende de vergadering met een vraag bij iedere gemeente en politiedienst een single point of contact te hebben en een protocol af te sluiten, cruciaal voor een goede samenwerking. Tevens werd de werking van het ARIEC Antwerpen toegelicht
cases besproken door de arbeidsauditeur van West-Vlaanderen met de nadruk op een goede samenwerking met de politie, inspectiediensten en gemeenten good practices gedeeld door de politiezone Lokeren over sociale en economische fraude de bestuurlijke aanpak van straatracers besproken, in overleg met het parket. De vergadering werd afgesloten door professor Jelle Janssens van de U Gent, die ondertussen een sleutelpositie in neemt in het netwerk van West-Vlaanderen. Ik vind het belangrijk dat onze inwoners weten dat West-Vlaanderen op de bestuurlijke kar is gesprongen. Ik vind het belangrijk dat iedere gemeente mee is met dit verhaal. Wie zoekt, die vindt, soms meer dan men zou wensen. Dit zijn we verschuldigd aan onze bewoners en legale handelaren. (20.09.2021)

Eedaflegging Oostkustpolder

De algemene vergadering van de Oostkustpolder verkoos op 31 augustus 2021 twee nieuwe bestuursleden: Benedicte Bonte en Geert Van Damme.  Benedicte en Geert legden op vrijdag 17 september 2021 de eed af in handen van de gouverneur. (17/09/2021)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be