Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en evaluatievergadering oefening Python

Tijdens de opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en hun vervanger gaf de gouverneur de aanwezigen een aantal gouden regels mee. “Maak afspraken met brandweer en politie over welke incidenten die plaatsvinden in uw gemeente u wil ingelicht worden.  Licht de noodplanningscoördinator in van incidenten waarvan u denkt dat deze ernstig genoeg zijn en dat er coördinatie nodig is.  Spreek met de gemeentelijke communicatieambtenaar af wanneer u hem of haar contacteert: u bent immers verantwoordelijk voor de informatie aan de bevolking.  Hoe sneller de communicatieverantwoordelijke op de hoogte is, hoe sneller de officiële communicatielijn vertrekt.  Hou minimaal 2 keer per jaar een gemeentelijke veiligheidscel: studies wijzen uit dat elkaar kennen in “vredestijd” helpt om op elkaar ingespeeld te zijn tijdens crisissituaties. Oefenen baart kunst.  Oefeningen mogen dan al wat artificieel zijn, ze hebben wel degelijk hun nut om structuren, begrippen en elkaar, beter te leren kennen.  De coördinatie van een incident op een multidisciplinaire manier is immers geen dagdagelijkse kost”. (02/04/2019)

Tijdens de evaluatievergadering dankte de gouverneur de diverse diensten voor hun inzet bij de voorbereiding  en medewerking tijdens de TTX-oefening Python. Oefeningen zijn belangrijke leermomenten en leveren een noodzakelijke bijdrage tot zowel de opmaak als de bijsturing van nood- en interventieplannen. De leden van de stuurgroep die de oefening hadden voorbereid, de leden van CP-OPS, CC-PROV en JUDI namen aan de aansluitende evaluatie deel. Hieruit volgden enkele leer- en aandachtspunten zodat bij de volgende oefeningen of bij reële noodsituaties de hulpverlening nog vlotter verloopt. (26/4/2019)

Het geheim van gelukkig zijn

Beste lezer

Misschien wel de belangrijkste conclusie uit het Harvard-onderzoek, dat een tijdspanne van 75 jaar besloeg: geluk schuilt niet in diploma’s en een flitsende carrière. Van 1939 tot 2014 volgden wetenschappers het fysieke en emotionele welzijn van 724 mensen. Deze groep bestond uit 456 minder bedeelde mensen die opgroeiden in Boston en 268 Harvard-studenten. Ze werden getest op een aantal criteria: leefkwaliteit, sociale activiteiten en werksfeer. Elke twee jaar werden de proefpersonen ondervraagd en om de vijf jaar werd hun gezondheid gemeten. Het meest gelukkig zijn mensen die een hechte band hebben met familie, vrienden en hun omgeving. Daar kan geen goed gevulde bankrekening tegen op. Opvallend is dat mensen die hechte relaties hebben vaak ook gezonder zijn. De studie toont aan dat wanneer je iemand in je leven hebt die je kunt vertrouwen dit je zenuwstel kalmeert en je hersenen langer jong blijven. Ook ervaar je minder emotionele en fysieke pijn. Volgens het onderzoek zien eenzame mensen hun gezondheid sneller achteruit gaan en sterven ze ook jonger. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat geluk niet afhangt van het aantal relaties dat je hebt. Veel belangrijker dan kwantiteit is kwaliteit. Je kunt beter één relatie hebben waarbinnen je de ruimte voelt om je kwetsbaar op te stellen en dingen te delen dan vijf relaties waarbij dat niet kan. (bron: Holistik | Evelyn van Hasselt – Nieuwsbrief Positieve Psychologie, 14 maart 2019)

Ontvangst delegatie uit Azerbeidzjan

In zijn Ambtswoning ontving de gouverneur een delegatie uit Azerbeidzjan en CEO Hans Vandamme van Alfavision.  Dit Brugse bedrijf, gespecialiseerd in toepassingen met virtual reality, kreeg de opdracht van de overheid uit Bakoe (Azerbeidzjan) om een prestigieus museum in te richten. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad zullen ze het Baku Khan’s Palace inrichten. Zoals in het Historium zal er door middel van technologische snufjes worden teruggeflitst naar het verleden. De delegatie kondigde dit project aan op een persconferentie in Brugge. (27/03/2019)

Hulde 10 jaar voorzitterschap Vlaams Parlement Jan Peumans

In het Vlaams Parlement vond een speciale zitting plaats naar aanleiding van 10 jaar voorzitterschap van Jan Peumans. De gouverneur woonde deze huldiging bij.  Hierop waren er speeches van minister-president Geert Bourgeois, Groen-fractieleider Björn Rzoska en VRT-journaliste Linda De Win. Utopia, een West-Vlaams ensemble dat zich toelegt op vocale polyfonie, luisterde het event muzikaal op. (27/03/2019)

Diverse vergaderingen: Conclaaf deputatie, West-Vlaamse Politieschool, Eurometropool en Brexit

De gouverneur woonde het conclaaf van de deputatie bij.  Op dit overleg kwamen diverse beleidsprioriteiten en verschillende interessante projecten en thema’s aan bod.  Er werden belangrijke voorstellen gedaan met betrekking tot diverse beleidsdomeinen. (14-15/03.2019)

Op het dagelijks bestuur van de WPS, voorgezeten door de gouverneur, waren volgende punten geagendeerd: de werking van de school, personeelsaangelegenheden en de stand van zaken van de financiering van het politieonderwijs.  Tenslotte bespraken de bestuursleden de stand van zaken van de hervorming van het politieonderwijs. (26/03/2019)

Vrijdagvoormiddag 29 maart 2019 stond de agenda van de gouverneur volledig in het teken van de Eurometropool.  ’s Morgens zat de gouverneur de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor in het stadhuis van Kortrijk. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool die in de voormiddag te Rijsel plaatsvond.  Voornaamste thema op zowel het ROM als de Algemene Vergadering was de luchtkwaliteit in de Eurometropool.  Daarnaast werden ook een aantal beslissingen genomen over de begroting van de Eurometropool. (29/03/2019)

Op 1 april volgde de gouverneur een vervolgvergadering over de Brexit op, samen met de verschillende betrokken partners van het havenbedrijf, van lokale en federale politie, van Civiele Bescherming,  Defensie, medische diensten, de stad Brugge en het Vlaams VerkeersCentrum (VCC).  Het doel van de vergadering was het finaliseren van de afspraken die van toepassing zullen zijn bij een harde Brexit.  In West-Vlaanderen zijn hiervoor 3 risicozones afgebakend. Vooreerst de haven van Zeebrugge en de omgeving hierrond. Vervolgens de Westkust die zal te kampen hebben met de gevolgen van de Brexit voor de havens van Duinkerke en Calais. Tenslotte  de omgeving van Rekkem die mogelijks ook geïmpacteerd zal geraken door omgeleide verkeersstromen.  De diensten van de gouverneur maken hiervoor een plan op volgens de principes van de noodplanning.

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be