Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Overleg met burgemeesters

Wekelijks heeft de gouverneur een digitaal overleg met de 64 West-Vlaamse burgemeesters en de Vlaamse gezondheidsinspecteur.  Tijdens dit overleg kunnen de burgemeesters vragen over de epidemiologische situatie te stellen.  Op het overleg van deze morgen kwamen vragen over contacttracing en opvolging van thuisisolatie of quarantaine.  De burgemeesters deelden hun bezorgdheid over de afstemming tussen lokale contacttracing en deze van de Vlaamse overheid en  over het krijgen van een duidelijk beeld van de infecties in hun gemeente. De gouverneur legt een aantal knelpunten voor aan minister Beke. Burgemeesters die vinden dat ze onvoldoende info krijgen, nemen best contact met hun zorgraad van de eerstelijnszone waartoe ze behoren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan bij weigeringen van burgers om in verplichte quarantaine te gaan, een bevelschrift opmaken.  Gemeenten die hier mee geconfronteerd worden, doen er goed aan hierbij zo kort mogelijk op de bal te spelen en dit zo snel als mogelijk door te geven aan het agentschap.
Ook de rally's kwamen aan bod tijdens het overleg. (19/8/2020)

Ook op 2 september zat de gouverneur het wekelijks teamoverleg met de West-Vlaamse burgemeesters voor.  Op de agenda stonden de stand van zaken van de coronacrisis in West-Vlaanderen en de problemen en bezorgdheden. (02/09/2020)

Overleg rond COVID-19 maatregelen

De gouverneur woonde in Baarle-Nassau een overleg bij met minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel Pieter De Crem, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Fred Crapperhaus, de gouverneurs van de provincies die aan Nederland grenzen en de Commissarissen van de Koning en de voorzitters van de veiligheidsregio’s die aan België grenzen.  Tijdens deze bijeenkomst werd teruggekeken op de afgelopen periode en de lessen die hieruit werden geleerd. (13/07/2020)

Eedaflegging West-Vlaamse politieschool

“Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en bijgevolg wij ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen.  Op basis van die motivatie engageren wij ons om van u een competent politiemedewerker te maken.
Verlies daarbij zeker ook de vijf waarden van de West-Vlaamse Politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken.  Deze waarden werden goedgekeurd door de bestuursorganen van de school en worden verwacht geëerbiedigd te worden door alle aspiranten” zei de gouverneur op de eedaflegging. (10/07/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be