Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Investituur militair commando West-Vlaanderen

“Het is me een eer en genoegen om hier te spreken bij de opruststelling van Luitenant-Kolonel Christophe Onraet, de militair commandant van West-Vlaanderen. Ik feliciteer je graag voor wat je hier in West-Vlaanderen mee uitbouwde en voor jouw onophoudende inzet voor Defensie en voor onze provincie. Ook wil ik je bedanken voor de bijzonder fijne samenwerking. Ik ben vereerd met jou te hebben samengewerkt. Het gaat je goed. Ook verwelkom ik hier graag uw opvolger fregatkapitein stafbrevethouder Philippe De Cock. Ik hoop ook met hem op een zeer constructieve manier te kunnen samenwerken.” zei de gouverneur op de investituur van de militair commandant Provincie West-Vlaanderen. (14/12/2018)

Bezoek gevangenis Brugge

In het Wetboek van Strafvordering is bepaald dat de gouverneur eenmaal per jaar alle gevangenissen bezoekt. In uitvoering hiervan bracht de gouverneur een bezoek aan de gevangenis van Brugge.(12/12/2018)

Dagelijks bestuur WPS

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het dagelijks bestuur van de WPS plaats. De leden bespraken de werking van de school, personeelsaangelegenheden en de begroting 2019. (10/12/2018)

Wildeganzendagen in de Oostkustpolders

60 jaar geleden ontdekten Eckhart Kuijken en Guido Burggraeve voor het eerst de  overwintering van wilde ganzen in de Damse Polders. Dit was de start van één van de langstlopende veld-ornithologische onderzoeken in ons land.  In het Zwin vond hierover een studiedag plaats waar de gouverneur het slotwoord hield. (8/12/2018)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be