Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Opening Provinciaal Hof

Na een lange periode van restauratie vormde het Provinciaal Hof om tot een open Huis voor alle West-Vlamingen en bezoekers van buiten de provincie. De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier mochten het vernieuwde Provinciaal hof plechtig heropenen. De heropening van het Provinciaal Hof gaat gepaard met het tiendaags festival “Over Morgen. Hoe leven in 2050”. (18/04/2024)

Uitreiking eretekens moed of zelfopoffering

De gouverneur reikte, in aanwezigheid van familie, de burgemeester en schepen van Oostende het burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering of menslievendheid uit aan Nike Serlez en Tijs Houwen, beiden uit Oostende. Zij kregen een medaille en diploma voor het redden van twee oudere bewoners uit een brand in een appartementsgebouw op dinsdag 25 april 2023. (19/04/2023)

Overleg korpschefs West-Vlaanderen

De gouverneur was op donderdag 18 april in Ieper aanwezig op de vergadering van de korpschefs West-Vlaanderen. Een eerste deel van de agenda bestond in de opvolging van de agendapunten van de vergadering van de korpschefs van 22 februari ll., zoals o.a. portefeuilles, Hycap, agendapunten parket, getuigen in assisenzaken en administratief toezicht door de gouverneur op de werking van de lokale politie. Een tweede luik werd gevormd door bijkomende agendapunten zoals overleg Fluvia, richtlijn dragen van dienstvuurwapens voor leden van de federale politie, evenementenbeheer, de evaluatie van de crisisoefening in de gevangenis van Ieper en tenslotte het slaagpercentage van de lichting van maart van de WPS. (18/04/2024)

Algemene vergadering PCBA

Op woensdag 17 april woonde de gouverneur de algemene vergadering bij van het Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de Arbeid. Onder andere het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag 2023 van de PCBA West-Vlaanderen, de activiteiten van 2024 – planning en stand van zaken – en een eerste insteek voor de activiteiten van 2025 werden er besproken. (17/04/2024)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be