Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Infomoment over het Interreg V-project Mageteaux

"Ruim 2 jaar geleden had ik in het Groot Moerhof in Adinkerke het genoegen om de voorgeschiedenis en de totstandkoming van het Interreg V-project Mageteaux uit te leggen. Met Mageteaux implementeren we de oplossing om de wateroverlast in de grensoverschrijdende Moeren te beperken. De Vlaamse en Franse waterbeheerders ontwikkelden deze oplossing. Nu, twee jaar verder, informeren we de waterbeheerders en lokale besturen, hoever het staat met de uitvoering van het project. Dit initiatief is voor meer dan de helft (55%) gefinancierd met Europese middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)." zei de gouverneur tijdens zijn verwelkoming op het infomoment over het Interreg V-project Mageteaux in Veurne. (08/09/2020)

Dagelijks bestuur vzw WOBRA - Overlegorgaan Kustwacht

Dagelijks bestuur vzw WOBRA
De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de vzw WOBRA voor. Op de agenda stonden de werking van de school en een update van de coronamaatregelen. (07/09/2020)

Overlegorgaan Kustwacht
Het overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur in provinciehuis Boeverbos. Er was een gedachtenwisseling over hoe men kan komen tot een betere 'maritime situational awareness'. Er werd een terugkoppeling gegeven van de demo die hierover plaatsvond tijdens de zomermaanden. Hierbij werd een koppeling van het radarsysteem aan camera’s onderzocht. Verder werd een stand van zaken opgemaakt van de lopende dossiers. (08/09/2020)

Overleg over de gemeenschappelijke aanpak snelwegparkings

Met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem was er een overleg om de aanhoudende problematiek van transmigratie op snelwegparkings aan te pakken. De gouverneur leidde de bijeenkomst in. Er volgde een toelichting over het Vlaamse netplan, de bestaande bewakingscontracten en de verschillende federale politionele acties.  Het doel van het overlegmoment was om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak voor deze problematiek en tot een duidelijke afbakening van de taken van de verschillende betrokken instanties. (01/09/2020)

 

Initiatieven verkeersveiligheid

Fiets veilig naar school
Traditioneel controleren de politiediensten bij het begin van het schooljaar de fietsen van de leerlingen in de scholen. Aan de hand van een fietscontrolekaart worden de remmen, bel, reflectoren, fietsverlichting gecheckt. Tevens zijn er tips om veilig naar en van school te fietsen.

  • Kijk altijd goed uit bij het oversteken.
  • Pas op voor de dode hoek.
  • Laat je zien in het verkeer.
  • Rij met maximum twee naast elkaar.
  • Hou rekening met de voorrangsregels.
  • Haal links in.
  • Zorg er voor dat je schooltas goed vastgemaakt is.
  • Let op openslaande portieren.
  • Gebruik een stevig slot.
  • Laat je fiets graveren.  

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, alle lokale politiediensten van West-Vlaanderen en het Vias Institute steunen deze campagne.
Samen met de scholen sensibiliseren we met deze jaarlijks terugkerende campagne de fietsende schoolgaande jeugd in het kader van verkeersveiligheid en preventie tegen fietsdiefstallen.

Correct gebruik kinderzitjes in de auto
Sinds 7 augustus focust de Vlaamse stichting Verkeerskunde (VSV)  op het correcte gebruik van kinderzitjes in de auto. De gouverneur steunt de campagne 'Beloofd'. De cijfers in Vlaanderen tonen aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is om iedereen te overtuigen van het gebruik van kinderzitjes en het correct vastklikken ervan. Meer info over dit thema vind je via de website www.vsv.be .

Campagne 'Modder op de weg'
Elk jaar organiseert de gouverneur een persmoment over ‘Modder op de weg’ op een West-Vlaamse boerderij. Deze campagne startte twintig jaar geleden. Door samen inspanningen te leveren kunnen we ongevallen door onveilige wegen vermijden. Daarom is sensibilisering belangrijk.  De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, het VIAS institute, de Boerenbond en het merendeel van de West-Vlaamse gemeentebesturen en politiediensten in landelijk gebied ondersteunen de campagne. (04/09/2020)

Alarmeringsoefening Umicore Specialty Materials nv vestiging - Mijnenbestrijdingsoefening in Oostende

Alarmeringsoefening Umicore Specialty Materials nv vestiging
De Seveso-wetgeving legt de gouverneur de verplichting op om de Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP’s) voor de hoge drempel Seveso-bedrijven om de drie jaar uit te testen. In dit kader lichtte de noodcentrale 112 de gouverneur in over een incident bij Umicore Specialty Materials nv vestiging Brugge. Hij is namelijk opgenomen in de eerste melding van het alarmeringsschema van dit bedrijf. Doelstelling was het uittesten van de alarmering van de hulpdiensten en het verwittigen van de leden van het  Provinciaal Coördinatiecomité door de noodcentrales. (3/9/2020)

Mijnenbestrijdingsoefening in Oostende
De gouverneur woonde de mijnenbestrijdingsoefening “Sandy Coast 2020 ” bij.  Na een bezoek aan de Commander Task Unit in de mijnenbestrijdingsschool (Eguermin) bracht hij een bezoek aan het Plassendaledok. (26.08.2020)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be