Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Apothekers

Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), ressorterende onder de minister van Volksgezondheid, vraagt advies aan de gouverneur voor de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.
 
Artikel 7 van Hoofdstuk III van het KB van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, bepaalt dat de gouverneur op basis van de in artikel 1, §5bis bepaalde criteria, advies verstrekt aan het Agentschap binnen de zestig dagen na de kennisgeving van de aanvraag. Als dit advies niet binnen de termijn is gegeven, wordt het geacht gunstig te zijn.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be