Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Integraal waterbeleid

Binnen Vlaanderen vormt het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 het juridisch en organisatorisch kader voor het waterbeleid.

De gouverneur is voorzitter van de bekkenbesturen van het bekken van de IJzer en Brugse Polders. Hij is samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen covoorzitter van het bekkenbestuur van de Leie.

Sinds 2014 zijn, in uitvoering van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013, nieuwe bekkenbesturen aan het werk. Het bekkenbestuur coördineert het waterbeleid op het niveau van het bekken en bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en wateringen).  De gouverneur zit het overleg voor. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking en voor de organisatie van de vergaderingen. Het bekkenbestuur is verantwoordelijk voor het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan  en stelt jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma op.  Verder geeft het bekkenbestuur een advies op de waterbeleidsnota, het Vlaamse deel van het stroomgebiedbeheerplan, over de investeringsprogramma’s en de technische plannen van de waterbeheerders en over andere water gerelateerde dossiers.

Het bekkenbestuur coördineert ook het gebiedsgericht en thematisch overleg om sneller vooruitgang te boeken op het terrein. Samen met  alle partners worden specifieke uitdagingen of knelpunten binnen een afstroomgebied besproken en  aangepakt. 

aanvullend op stuk over Bekkenwerking vanuit Decreet Integraal Waterbeleid.

.

Meer info over het integraal waterbeleid – www.integraalwaterbeleid.be

zie ook de CIW nieuwsbrief en de nieuwsbrieven voor het bekken van de Brugse Polders, het IJzerbekken en het Leiebekken

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be