Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Samenwerking met Noord-Frankrijk

De gouverneur van West-Vlaanderen kreeg van de Vlaamse regering een specifieke opdracht als Vlaams coördinator voor grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. In deze functie ondersteunt hij de diverse Vlaamse overheden en instanties die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. Daarnaast zorgt hij voor coördinatie en afstemming tussen de Vlaamse vertegenwoordigers in de beheersorganen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. De gouverneur zetelt in de bestuursorganen (Bureau en Algemene Vergadering) van beide structuren.

De Bureauvergaderingen en de Algemene Vergaderingen van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai worden voorbereid door het Regionaal Overleg Metropool (ROM). Dit overlegorgaan wordt voorgezeten door de gouverneur en streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM.

De gouverneur is eveneens een belangrijk aanspreekpunt voor grensoverschrijdende samenwerking met de Noord-Franse regio inzake ruimtelijke ordening. Hij wordt hiervoor geadviseerd en bijgestaan door het Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening (VICORO). Dit overlegorgaan staat in voor een gecoördineerde ambtelijke beleidsvoorbereiding en adviesverlening op het vlak van ruimtelijke ordening. Het VICORO is samengesteld uit vertegenwoordigers van Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, WVI en Leiedal. Een vertegenwoordiger van de gouverneur/Vlaams coördinator staat in voor het secretariaat.

Algemene info over de grensoverschrijdende en internationale samenwerking van de Provincie West-Vlaanderen vindt u via deze link:  https://www.west-vlaanderen.be/europa-internationalisering/internationaal-beleid/samenwerking-met-noord-frankrijk

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be