Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Voorstelling project Eurometropool 2.0

Maandagmorgen 14 november 2016 woonde de gouverneur het Bureau van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai te Rijsel bij. Op het Bureau werd het project Eurometropool 2.0 voorgesteld.  Er werden daarbij een aantal acties voorgesteld in functie van de prioritaire thema’s die eerder werden weerhouden door de Algemene Vergadering.  De actiefiches ‘digitaal netwerk op schaal van de Eurometropool’, ‘leren van talen’, ‘grensoverschrijdende tewerkstelling’, ‘grensoverschrijdend alternerend leren’, ‘mobiliteit zonder grenzen’, ‘blauwe ruimte’, ‘alternatieve energie’, ‘Eurometropool-bijeenkomsten’ en ‘grensoverschrijdend kennisnetwerk’ werden toegelicht. Directeur van de Eurometropool  Löic Delhuvenne stelde ook het nieuwe organigram voor. Tenslotte werden een paar partnerships hernieuwd (Eurometropool Judo Masters) of aangegaan (Cap Innovation).

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be