Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede  2017: ‘Is alles veilig?’

foto helicopter

Op donderdag 5 oktober bracht de gouverneur de rede ‘Is alles veilig?’. 

Veel dure woorden en doordachte theorieën over integrale veiligheidszorg vertellen dat veiligheid eigenlijk een zaak van iedereen is.  In ons land worden dagelijks maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen. We worden almaar meer geconfronteerd met de vraag naar meer voorzorgmaatregelen. De opmars van preventietechnologieën sluit aan bij de trend van responsabilisering en zelfredzaamheid.

In zijn rede pleit gouverneur Decaluwé er voor dat elke West-Vlaamse gemeente minstens één keer per jaar een noodplan-oefening doet. Zo winnen we aan nog meer expertise bij een noodsituatie.

West-Vlaanderen gaat voor nog meer BIN’s – Buurtinformatienetwerken -, vanuit het geloof dat hiermee het algemeen veiligheidsgevoel wordt verhoogd en vooral dat er een intensieve informatieuitwisseling met de politie is.

De zorg voor onze veiligheid is niet langer de verantwoordelijkheid van de politie alleen. Dat is een open deur intrappen. Andere, zowel private als publieke, krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden.

De geactualiseerde Basiswet private en bijzondere veiligheid zal, eens verschenen in het Belgische Staatsblad, meer mogelijkheden toelaten om private bewakingsbedrijven in te zetten bij persoonscontrole en cameratoezicht. De gouverneur pleit ervoor dat er nu werk wordt gemaakt van betaald toezicht in de publieke zone van voetbalstadia tijdens grote matchen. Ook dat gemeenten de lokale politie ontlasten door controles door private bewakingsbedrijven te laten uitvoeren.

De brandweer is in West-Vlaanderen georganiseerd via vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen. Zij doen veel meer dan enkel branden blussen. In onze provincie zorgen de vier gedreven zonecommandanten voor vernieuwing, innovatie en samenwerking. Straks sluiten er nog enkele brandweerkazernes. De gouverneur hoopt dat alle brandweervrijwilligers aansluiting houden met de hulpverleningszones. Hij pleit tevens voor een gecentraliseerde dispatching op provinciaal niveau van de oproepen voor de West-Vlaamse hulpverleningszones.

In de ruim vijf jaar gouverneurschap van West-Vlaanderen managede de gouverneur zeven noodsituaties. Hier zijn er ook enkele lessen te leren.  Ook is er de praktische nood om de gemeentelijke noodplanning naar het niveau van de hulpverleningszones te tillen.

De gouverneur pleit tot slot ook voor protocollen voor een gerichte, ruime informatieuitwisseling. Elke veiligheidspartner capteert informatie die van belang kan zijn voor de veiligheid en voor risicoanalyses.

Na de uiteenzetting van de gouverneur vond een panelgesprek plaats tussen Frank Maertens, zonecommandant Fluvia, Chris Bombeke, directeur Securitas en Barbara Bourdeau, Noodplanningsambtenaar van Midwest. Zij brachten hun visie op de uitdagingen die de gouverneur in zijn rede formuleerde. Dit ging over de inzet van private bewakingsbedrijven, van verregaande technologie met inzet van big date en het belang van intergemeentelijke samenwerking voor noodplanning. 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be