Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Strategische stuurgroep water

De coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW) is het overlegplatform dat voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeheer in Vlaanderen moet zorgen. In 2019 startte een traject naar een vernieuwde organisatiestructuur: de CIW 2.0. Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de Vlaamse gouverneurs in het CIW-overleg.

In de vernieuwde organisatiestructuur van de CIW, vormt de Strategische Stuurgroep Water de kerngroep waar alles samenkomt en vertrekt. Deze stuurgroep coördineert de verschillende projectgroepen en beoordeelt welke agendapunten aan de CIW worden voorgelegd. Gouverneur Decaluwé vertegenwoordigt de Vlaamse gouverneurs in de strategische stuurgroep.

nieuwe organisatiestructuur CIW (CIW juni 2020)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be