Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overlegorgaan kustwacht

Op maandag 21 juni zat de gouverneur de vergadering voor van het Overlegorgaan Kustwacht. De vergadering ging fysiek door in de Raadszaal van het provinciehuis. Op de agenda stonden onder meer een toelichting bij de rol van Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit tijdens incidenten, de toekomst van de papieren zeekaarten en de toekomstige kustwachtsamenwerking voor de uitbouw van een multifunctioneel luchttoezicht. Verder kwamen ook een aantal milieu gerelateerde punten aan bod en werd teruggekoppeld over de voorbije vergaderingen van verschillende werkgroepen.

Slotceremonie Europacollege

De gouverneur was door rector Frederica Mogherini uitgenodigd tot het bijwonen van de slotceremonie van het academiejaar 2020 – 2021 van het Europacollege.  Centrale gast was Mário Soares, eerste minister van Portugal.  Tijdens deze slotceremonie namen diverse sprekers het woord, waaronder de gouverneur.  Hij benadrukte het belang van het Europacollege en haar studenten in de regio en hoopte dat ze ambassadeur van de stad en haar regio zullen blijven.  Hij wenste alle studenten veel succes en benadrukte dat ze steeds welkom waren in het mooie West-Vlaanderen. (18/06/2021)

 

Digitaal netwerkmoment MOVI

Op donderdag 17 juni woonde de gouverneur het tweede georganiseerde digitaal event van MOVI (= vrijwilligersnetwerk van Vlaamse ambtenaren) bij.  Centrale gast was Dirk De Wachter, psychiater en psychotherapeut in het UPC Leuven (= Universitair Psychiatrisch Centrum) en eveneens veelgeprezen auteur.  Prof. De Wachter gaf tijdens dit event meer duiding over de psychologische gevolgen van de coronacrisis. (17/06/2021)

Openingsplechtigheid Nationaal Zijdemuseum Hangzhou

In het kader van de activiteiten rond 20 jaar partnerschap Zhejiang – West-Vlaanderen, zal het Confuciusinstituut in Brugge onderdak bieden aan een kleine thematentoonstelling rond Zijde en de Zijderoute.

Deze tentoonstelling wordt gecoördineerd door het Nationaal Zijdemuseum (Hangzhou) en kadert in de Week van de Zijde, in Hangzhou.

Op de openingsplechtigheid op vrijdag 18 juni werd een vooraf opgenomen videoboodschap van gouverneur Decaluwé vertoond waarin hij het beste wenst voor de tentoonstelling, de Week van de Zijde en voor het partnerschap tussen de beide provincies. (18/06/2021)

Bekkenbestuur Leiebekken

Net als in de andere bekkenbesturen werd het wateruitvoeringsprogramma van 2020 goedgekeurd en kwamen de bemerkingen aan bod uit het openbaar onderzoek voor het stroomgebiedsbeheerplan voor het specifieke deel van het Leiebekken 2022-2027. Verder was er een toelichting over de actuele droogtetoestand en de status van het project Seine-Schelde. (18/06/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be