Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Eefaflegging klassen West-Vlaamse politieschool

“Concreet betekent de eedaflegging dat u plechtig belooft onze democratische wetten te zullen naleven, zowel binnen, als buiten de diensturen.  Want politieman- of vrouw bent u namelijk 24 uur per dagen en 7 dagen per week.  Dit houdt in dat integriteit voor u geen hol begrip is, maar dat u correct handelt, zelfs als u het uniform niet draagt.  Of zoals de schrijver C.S. Lewis het zelfs nog beter omschreef: “integriteit is het goed doen, ook als er niemand kijkt” zei de gouverneur ter gelegenheid van de eedaflegging van de aspirant politieagenten van de klassen 59, 60, 61 en 62. (11/10/2021)

Stuurgroep Kustwachtcentrale

Op maandag 11 oktober zat de gouverneur de “Stuurgroep Kustwachtcentrale” voor. Deze beleidsgroep buigt zich over de mogelijkheden om de digitale informatie-uitwisseling tussen het MIK en het MRCC te optimaliseren, al dan niet met eigen budgetten van de kustwachtpartners.  De leden van de stuurgroep kregen een toelichting over diverse aspecten van EU-gesubsidieerde projecten en er werden concrete afspraken gemaakt met de aangeduide Points of Contact van MIK en MRCC, die het technisch luik van de informatie-uitwisseling zullen in kaart brengen. Er werden verder nog concrete stappen gezet om ook juridisch in de juiste richting te evolueren. (11/10/2021)

Overleg met Björn Prasse

Op maandag 11 oktober had de gouverneur een kennismakingsgesprek met Björn Prasse, de nieuwe burgemeester van Blankenberge.  Hij legde, na de machtswissel, op 25 augustus de eed af als burgemeester van Blankenberge.  Daarmee werd een eind gemaakt aan de onbestuurbaarheid waarin Blankenberge al een tijd zat.  (11/10/2021)

Eerste steenlegging nieuwe campus Sint-Jan Berchmans Avelgem

“Ik ben verheugd te vernemen dat bij het ontwerp van de campus aandacht is geweest voor een veilige schoolomgeving. Verkeersveiligheid is één van mijn topprioriteiten. Zo is de site zelf enkel voor voetgangers en fietsers toegankelijk. Samen met de gemeente is ook gekeken om de benadering naar de campus mee te gaan ontwerpen en werd het parkeerbeleid onder de loep genomen. Naast aandacht voor verkeersveiligheid en een uitmuntende architectuur – zoals blijkt uit de tekeningen - staat ook duurzaamheid centraal in dit project.  Energetisch wordt gekeken om alle eisen vlot te halen” zei de gouverneur ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe campus van het Sint-Jan Berchmans college in Avelgem. (08/10/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be