Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Scheepvaartverkeersveilige Dagen 2018

De Scheepvaartpolitie organiseerde dit jaar voor de 5e maal de Scheepvaartverkeersveilige dagen, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. De acties waren gericht op algemene controles, controles op uitrusting en registratie en het grensverkeer. De Scheepvaartverkeersveilige Dagen zetten het belang van een veilige Belgische Noordzee en de grote inzet van de scheepvaarpolitie in de kijker. De Scheepvaartpolitie en de gouverneur nodigden de pers uit op de voorstelling van de Scheepvaartverkeersveilige Dagen 2018 in Oostende. (18/9/2018)

Seminarie terro

In het Provinciehuis van de Gouverneur van Waals-Brabant vond het seminarie plaats over de herziening van het koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. De deelnemers ontvingen info over de structuur, de opdrachten, de samenstelling van de organen zoals voorzien in het voorstel tot herziening van het KB Terro. De gouverneur was hierop samen met de procureur-generaal en de federaal procureur aanwezig. (18/9/2018)

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen heeft als doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen. Dankzij een samenwerking met de private sector beschikt de vzw over een tuimelwagen, rijsimulator, en motorsimulator, die wordt uitgeleend. Hiervoor kan de vzw steeds beroep doen op enkele vrijwilligers. Als bedanking voor de inzet van deze vrijwilligers was er een gezellig samenzijn. (19/09/2018)

  • vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

Actie zwerfvuil

Van maandag 17 tot en met zondag 23 september vindt de handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten plaats. Voor het 4e jaar op rij houden politiediensten, gemeentelijke terreinbeheerders, gemeenschapswachten, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, bijzondere veldwachters enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil en sluikstorten. Wie afval correct deponeert, krijgt een positieve waardering. Overtreders worden aangesproken en riskeren een sanctie. De gouverneur bracht een bezoek aan een actie in Oostende.

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be