Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Openingszitting Europacollege

De gouverneur verwelkomde samen met Herman Van Rompuy, burgemeester Dirk De fauw en Jörg Monar, rector van het Europacollge, Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad. De rector stelde het Europacollege in 2019-2020 voor en belichtte de figuur van Hannah Arendt, patrones van de promotie 2019-2020. Aansluitend nam Donald Tusk het woord. (13/11/2019)

Droogtecommissie

Op Vlaams niveau levert de Droogtecommissie advies aan waterbeheerders en gouverneurs zodat ze bij dreigende waterschaarste passend kunnen reageren. In 2019 bezorgde de Droogtecommissie in de maanden juli tot september tweewekelijks tot zelfs wekelijks schriftelijk advies aan de gouverneur. Op 5 november 2019 kwam de Droogtecommissie voor het eerst in 2019 samen om de procedures en aanpak te evalueren en de werking van de Droogtecommissie verder te optimaliseren. Er was verder aandacht voor de uitwerking van het reactief afwegingskader en er was een gedachtewisseling over de uitwerking van een stresstest. (5/11/2019)

Provinciaal droogteoverleg

Het provinciaal droogteoverleg kwam in 2019 vijf keer bijeen. Sinds 3 oktober 2019 zijn er geen waterbeperkende maatregelen meer van kracht in West-Vlaanderen, tenzij lokaal door besmetting met blauwalgen. Op 4 november 2019 evalueerden de partners in het provinciaal droogteoverleg de aanpak van 2019. Maatwerk, een fijnmazig meetnet, inzetten op ons ‘waterdenken’ en adequate handhaving zijn maar enkele van de aanbevelingen die in het evaluatierapport worden opgenomen. De gouverneur bezorgt dit rapport aan de bevoegde instanties. (4/11/2019)

Stuurgroep Oudlandpolder

Bij de ondertekening van het Raamakkoord op 4 april 2019 was er het engagement om tegen eind 2019 een eerste actieprogramma klaar te hebben. Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep, met de gouverneur als voorzitter, werd het voorstel van actieprogramma voor de komende vijf jaar besproken. Uit de gedachtewisseling kwamen enkele nieuwe acties naar voren om op korte termijn te realiseren met als doel in het gebied het wateraanbod en de waterafvoer te verzekeren. Eind november komt de stuurgroep opnieuw bijeen om het actieprogramma definitief vast te leggen. (4/11/2019)

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

Z.A. Patriarch Bartholomeos bracht een bezoek aan Brugge. Na een ontvangst in het Europacollege bracht hij een bezoek aan de Orthodoxe kerk van H.H. Konstantijn en Helena in Brugge. Aansluitend volgde een receptie in het Provinciaal Hof. De gouverneur ontving de Patriarch en het gevolg in zijn Ambtswoning. Kardinaal Mgr. Jozef De Kesel, Mgr. Lode Aerts, Metropoliet Athenagoras Peckstadt en Aartspriester Bernard Peckstadt woonden deze ontmoeting bij. Ook Z.E. de heer Dionyssios Kalamvrezos, Ambassadeur van Griekenland, burgemeester Dirk De fauw en Jorg Monar, rector Europacollege waren hierop aanwezig. (11/11/2019)

 

  • bron: foto Jan
  • bron: foto Jan

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be