Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal Veiligheidsoverleg

Artikel 9 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt schrijft de oprichting van het provinciaal veiligheidsoverleg voor met als doel het stimuleren van de zonale veiligheidsraden en het bijdragen tot de realisatie van het nationaal veiligheidsplan. Dit overleg coördineert daarenboven alle initiatieven ter verhoging van de veiligheid binnen de provincie en bevordert tevens de samenwerking tussen de verschillende politiediensten.

In West-Vlaanderen vindt het overleg, dat beurtelings voorgezeten wordt door de gouverneur en de procureur-generaal, in principe om de vier maanden plaats.

Na de hervorming begin 2014 van zowel justitie als federale politie is de samenstelling van het provinciaal veiligheidsoverleg aangepast. Van deze gelegenheid werd eveneens gebruik gemaakt om het huishoudelijk reglement te herschrijven. Als vaste leden onderscheiden we: de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Gent in de alternerende rol van (co-)voorzitter, de procureur des Konings van West-Vlaanderen, de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van West-Vlaanderen, een vertegenwoordiging van de korpschefs van West-Vlaanderen (momenteel bestaande uit zes leden), de beleidsmedewerker “Integrale Veiligheid” van de gouverneur en tenslotte de verbindingsambtenaar politie als dossierbeheerder.  Eventueel kunnen deskundigen worden uitgenodigd voor materies die hen aanbelangen.

Regelmatig weerkerende agendapunten zijn de interzonale en internationale politiesamenwerking, de verkeersveiligheid, de criminaliteitsaanpak, de strategische aansturing van het interventiekorps, de modaliteiten inzake de versterking van de kustpolitiezones tijdens het zomerseizoen, diverse preventieprojecten, het provinciaal ANPR-cameraschild, …

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be