Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciale taken en bevoegdheden

Op het grondgebied West-Vlaanderen heeft de gouverneur belangrijke taken voor de Vlaamse en de federale regering.
Wat het bestuur van West-Vlaanderen betreft is de rol van de gouverneur beperkt tot voorzitter van de deputatie (met de verkozen uitvoerders van het provinciaal beleid), zonder stemrecht.

De gouverneur heeft het recht de beraadslagingen van de provincieraad bij te wonen. Bij de aanvang van de zitting van de provincieraad beantwoordt de gouverneur mondelinge vragen van de provincieraadsleden in verband met zijn taken die hij behartigt voor de provincie.

Jaarlijks wordt het nieuwe werkjaar van de provincie geopend met de rede van de gouverneur. De gouverneur stelt ook ieder jaar zijn activiteitenverslag voor aan de provincieraad.

Tussen de gouverneur en de beleidsorganen van de provincie is er een belangrijke samenwerking. Elk vanuit zijn eigen invalshoek ijveren zij immers voor het welzijn van de West-Vlamingen. De gouverneur is een belangrijke partner en medestander van de provincie. De gouverneur is spreekbuis van de provincie bij de hogere overheid en vertegenwoordiger van de hogere overheid in de provincie.

De besluiten van de provincieraad en de deputatie vind je via bijgaande link: www.west-vlaanderen.be/deputatie

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be