Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciale rampoefeningen

Rampoefeningen hebben als doel de ‘papieren’ noodplannen uit te testen in een oefenomgeving. De oefeningen geven de verschillende disciplines de kans om hun taken in te oefenen. Een stuurgroep werkt een oefenscenario uit en omschrijft de doelstellingen van de oefening.

In de provincie West-Vlaanderen zetten we voornamelijk 3 soorten oefeningen op touw:

  • First Alert and Reaction Excercises (FAREX):

In FAREX-oefeningen gaan we na of de reactiepatronen bij de hulpdiensten die een melding krijgen van een noodsituatie gekend zijn en goed toegepast worden.  Reageert men correct op de alarmering?  Stroomt de informatie door? Maken de eerste hulpdiensten die ter plaatse komen een goede inschatting van het incident met de beperkte info die voorhanden is? Welke afwegingen maakt men en neemt men weloverwogen volgende stappen?

  • Theoretische Table Top Exercises (TTX):

Hier worden de verschillende disciplines (brandweer, medische diensten, politie, logistieke en informatiediensten) rond de tafel gezet. Zij dienen op papier te reageren Zij moeten op basis van (fictieve) insteken, reageren hoe zij in werkelijkheid zouden optreden.

  •  Terreinoefeningen:

Hier gaat men een stap verder: de oefening wordt geënsceneerd op de locatie waar de ramp zogezegd plaatsvond én er is een reële ontplooiing van manschappen personeel en middelen op die plaats.

In de West-Vlaamse oefenkalender zijn er jaarlijks traditioneel een drietal Seveso-oefeningen en een reddings- en communicatie-oefeningen om de afsprakenregeling reddingen aan de Belgische kust in te oefenen, opgenomen. Daarnaast speelt de gouverneur in op wensen die leven bij de disciplines of ander betrokken instanties, om bepaalde scenario’s in te oefenen. Een oefenkalender is terug te vinden op ICMS (enkel toegankelijk voor overheden en disciplines en private instanties die een rol hebben in de noodplanning).

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be