Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

jaarverslag coördinatieopdracht 2018

Voor West-Vlaanderen zijn de natuur, het polderwaterstelsel en de Noordzee belangrijke karakteristieken voor de economische activiteiten en de maatschappelijke behoeften binnen de provincie. De troeven van vruchtbare polderakkers, de kustzone en grote KMO-bedrijvigheid onder meer rond het agrofoodcomplex omvatten ook heuse maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst. Het klimaatdiscours omvat veel meer dan milieuproblemen. Er is ook het grote belang van collectieve actie. 

Het is voor mij een erezaak dat West-Vlaanderen een nette provincie is, zonder zwerfvuil. Toerisme is belangrijk. Gastheerschap stroomt samen met een mooie, nette omgeving. Zwerfvuil heeft nefaste effecten voor de landbouw en de natuur.

2018 was een jaar met een aantal lopende West-Vlaamse coördinatieprojecten, zoals het Natuurinrichtingsproject De Blankaart en met de afronding van de uitbreidingswerken van het Zwin. Ook werden er nieuwe projecten opgesteld zoals de Oudlandpolder. Hier wordt geanticipeerd op de realiteit van de waterschaarste tijdens de zomers, door infrastructurele, ruimtelijke en organisatorische aanpassingen aan het waterpeil in het gebied met meer waterbuffering. In West-Vlaanderen kennen we onze troeven. Er is tevens een aangroeiend bewustzijn en een verder groeiende samenwerking om antwoorden te bieden voor de uitdagingen waarvoor we staan.

Ik dank de leden van de Vlaamse regering, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en alle lokale besturen en andere partners voor het vertrouwen dat in mij en mijn Vlaamse dienst van de gouverneur wordt gesteld inzake de uitvoering van de coördinatieopdracht.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be