Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Protocollaire opdrachten

Aan het ambt van gouverneur is ook een protocollair luik verbonden. De gouverneur is de eerste burger van de provincie en in die hoedanigheid wordt hij gesolliciteerd voor heel wat protocollaire activiteiten. De gouverneur ontvangt dikwijls Ambassadeurs en brengt hen in contact met West-Vlaamse ondernemers en de haven van Zeebrugge in het bijzonder. Hij staat ook mee in voor de voorbereiding en begeleiding van officiële bezoeken van de leden van de Koninklijke Familie. Ook de officiële ontvangst van buitenlandse staatshoofden en ministers behoren hiertoe.

Hij organiseert ook het Te Deum in Brugge op de Nationale Feestdag en op 15 november Koningsdag.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be