Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Planbegeleidingsgroep Zwinpolders - Taskforce droogte - Terreinbezoek Westkustpolder

De bijeenkomst van de Planbegeleidingsgroep Zwinpolders vond plaats in Brugge. Het ontwerp landinrichtingsplan Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie werd toegelicht en geadviseerd. (11/9/2020)

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2020 een Blue Deal goed met meer dan 70 concrete acties om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte. Een high level taskforce droogte ondersteunt de Vlaamse Regering in de realisatie van de Blue Deal en wil ook aanvullende maatregelen identificeren in de aanpak van de droogte. De gouverneur nam deel aan de eerste bijeenkomst van deze taskforce. (21/09/2020)

Het bestuur van de Westkustpolder nodigde de gouverneur en gedeputeerde Bart Naeyaert uit in het vernieuwde Polderhuis in Alveringem. Na een korte rondleiding kwamen een aantal voorstellen aan bod om de polder beter te wapenen tegen droogteperiodes. Daarna volgde een bezoek aan de pas gerenoveerde Sint-Karelsmolen in De Moeren (Veurne). Afsluitend was er een gedachtewisseling met Pieter De Brabandere, zaakvoerder van groep De Brabandere, over hergebruik van water voor zowel de eigen bedrijfsprocessen als voor irrigatiewater voor landbouwers in de omgeving.

Persvoorstelling boek 'Het gouverneurshuis. Een verborgen parel in Brugge'

De Burg in Brugge is een plek vol fascinerende gebouwen met een rijke geschiedenis, die al meermaals uitvoerig werd beschreven. Een hoofdstuk ontbrak nog, namelijk dat over de geschiedenis van de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen. In het  boek ‘Het gouverneurshuis. Een verborgen parel in Brugge' krijg je voor het eerst het verhaal over deze ambtswoning, waarvan de historiek ver teruggaat in de tijd. Met steun van de Vlaamse overheid stelde de gouverneur de voorbije jaren alles in het werk om de ambtswoning in haar oude glorie te herstellen. Aan de hand van prachtige foto’s en historische documenten biedt het boek een unieke blik achter de gevels van het huis. De bijzondere kunstcollectie en het verblijf van enkele opvallende gasten komen uitvoerig aan bod.
Het boek kwam tot stand mede dankzij de ondersteuning van de Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en Group Monument. De gouverneur verwelkomde de genodigden op de persvoorstelling van het boek.  Maarten Van Steenbergen, directeur-uitgever, uitgeverij Lannoo en de auteurs Björn Crul en Roeland Van Den Driessche gaven een toelichting. Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management hield de slottoespraak. (9/9/2020)

Thuiswerken?

Beste lezer

Over thuiswerken bestaan veel verschillende meningen en ervaringen. Zo blijkt uit een recent Nederlands onderzoek dat veel werkgevers nu alweer druk uitoefenen op hun personeel om weer naar kantoor te komen. “Best gek, want dat gaat tegen het advies van de overheid in. Het grootste probleem met thuiswerken? Het heeft geen status. De baas heeft het liever niet”. Die wil controle houden, en zijn mensen graag om zich heen zien. Nog volgens het onderzoek krijgt het personeel dat daar gehoor aan geeft, de leukste klusjes – niet de thuiswerkers achter hun keukentafel. “Uit het oog, uit het hart. Het kantoor is de arena waarin het allemaal gebeurt, de plek waar carrières gevierd worden. De plek waar vergaderd wordt ook, waar ‘stappen gezet’ worden, waar de stippen op de horizon je om de oren vliegen, waar de dossiermappen rondlopen – het is allemaal gebakken lucht. Maar wil je je profileren, dan moet je naar kantoor”. Hopelijk zien we door corona in dat we heus niet elke dag naar kantoor hoeven te komen. Wél af en toe – om collega’s te zien, om van elkaar te leren, om te praten over het vak, voor de gezelligheid, en om nieuwe ideeën te bespreken. Dat is de teneur van het artikel “Thuiswerken? Dat heeft de baas liever niet” in NRC.nl van 8 september 2020.

 

Overleg gouverneurs

College Vlaamse gouverneurs
De gouverneur was aanwezig op het college van Vlaamse gouverneurs in Brussel.  Op de agenda stond een kennismaking met de nieuwe gouverneurs, het bestuurlijk toezicht en de stand van zaken van de beleidsprojecten Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid. (14/09/2020)

Conferentie en college gouverneurs
Op woensdag 2 september was er een vergadering van het college en conferentie gouverneurs.  Deze vergadering vond digitaal plaats.  De gouverneurs bespraken het informatiepunt OCAM en de aangepaste procedure werking 1722 naar aanleiding van de coronacrisis. (02/09/2020)

Ontvangst Ambassadeur Nieuw-Zeeland - Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen Koning Boudewijnstichting

Ontvangst Ambassadeur Nieuw-Zeeland
De gouverneur ontving Z.E. de heer Greg Andrews, Ambassadeur van Nieuw-Zeeland in zijn ambtswoning. Ambassadeur Andrews sluit zijn termijn als ambassadeur in België af en keert terug naar Nieuw-Zeeland. Hij bedankte de gouverneur voor de fijne samenwerking. (10/09/2020)

Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen Koning Boudewijnstichting
De gala-avond van de Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting vond dit jaar plaats in Roeselare. Hunne Majesteiten de Koning en Koningin woonden deze plechtigheid bij. Na de begroetingen door de gouverneur, de burgemeester en de voorzitter van de Steunraad was er een socio-cultureel gedeelte met een voorstelling van de projecten van het Streekfonds West-Vlaanderen. (10/09/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be