Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Conferentie gouverneurs en lunch in het Koninklijk Paleis

Op de agenda van de maandelijkse conferentie van gouverneurs stond het bijkomend personeel voor de wapendiensten, de operationele inzet civiele bescherming, de bescherming van het cultureel erfgoed in geval van crisis. Verder werden de opleidingsraad, de procedures voor brandweerlieden (verloning 24-urenwachtdienst) en de oprichting van het loopbaancentrum besproken. Aansluitend op de conferentie waren de gouverneurs door Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin uitgenodigd voor een lunch. Dit vond plaats in het Koninklijk Paleis in Brussel. (5/6/2019)

Bestuurscomité Fonds Oncologie Kortrijk

In het AZ Groeninge zat de gouverneur het bestuurscomité Fonds Oncologie voor. De leden bespraken de wijziging van de samenstelling van het comité en de financiële situatie. Ook de lopende en geplande projecten stonden op de agenda. Tenslotte was er een terugkoppeling vanwege het adviescomité Ziekenhuisfondsen Koning Boudewijnstichting. (5/6/2019)

Provinciaal droogteoverleg - Bekkenbestuur IJzerbekken en Brugse Polders

Op 12 juni was er een eerste bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. Er was bijzondere aandacht voor de verziltingsproblematiek en de effectiviteit van beregenen overdag. De neerslag van de voorbije dagen vult de watertekorten nog niet volledig aan. Er blijft verhoogde waakzaamheid. Strengere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde.

Het bekkenbestuur Ijzerbekken, onder voorzitterschap van de gouverneur, verwelkomde de nieuwe lokale vertegenwoordigers. Op de agenda stond een toelichting over de stormvloedkering in Nieuwpoort, de goedkeuring van het wateruitvoeringsprogramma 2018 voor het IJzerbekken, een advies over de waterbeleidsnota en over het concept stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. De huidige droge periode en de maatregelen om schade te voorkomen werden ruim besproken. Het bekkenbestuur werd ingelicht over verdwenen grachten in het aandachtsgebied Blankaart, over het visbestandonderzoek voor de Vleterbeek in het aandachtsgebied Poperingevaart, over het project Internet of water en over het onderzoek naar de oorzaken van herhaalde incidenten met vervuild water op het kanaal Ieper-IJzer. Het bekkenbestuur bevestigt de beleidsaanbevelingen uit de studie Waterbalans kuststreek om waterschaarste in de kustpolders te voorkomen. (4/06/2019)

Ook op het bekkenbestuur van de Brugse Polders van 7 juni 2019 verwelkomde de gouverneur de nieuwe lokale vertegenwoordigers. Op de agenda stond een toelichting over de toekomstige overstromingsmaatregelen die zullen genomen worden in de achterhaven van Oostende in combinatie met het verbeteren van de nautische toegang.  Met betrekking tot het waterbeleid werd het wateruitvoeringsprogramma 2018 voor de Brugse Polders goedgekeurd en een advies gegeven over de waterbeleidsnota en het concept van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. De huidige droge periode en de maatregelen om schade te voorkomen werden ruim besproken alsook de verzilting en de aanpak van blauwalgen. Het bekkenbestuur werd ingelicht over het raamakkoord Oudlandpolder en het actieprogramma dat daaruit zal volgen. Daarnaast was er aandacht voor innovatieve acties in het aandachtsgebied van de Rivierbeek om de nutriëntendruk naar de waterlopen toe te verminderen en het project Internet of water. Het bekkenbestuur bevestigde beleidsaanbevelingen uit de studie Waterbalans kuststreek om waterschaarste in de kustpolders te voorkomen. (7/6/2019)

Slotmoment nudging tegen zwerfvuil

Veertien secundaire scholen in West-Vlaanderen zagen door te ‘nudgen’ het zwerfvuil in hun school gemiddeld met 75% afnemen. Op initiatief van de West-Vlaamse afvalintercommunales, de provincie West-Vlaanderen en Mooimakers namen 14 scholen dit jaar deel aan proefprojecten ‘nudging tegen zwerfvuil’. Nudging is een gedragstechniek om via subtiele hints aan te sporen tot het gewenste gedrag. Op het slotmoment in het VTI van Torhout kwamen de resultaten van de proefprojecten aan bod. De gouverneur feliciteerde er de initiatiefnemers en de deelnemende scholen voor hun inzet voor een propere omgeving. (3/06/2019)

De ander kan gelijk hebben

Beste lezer

Volgens de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002) is ieders ervaringshorizon per definitie beperkt en gekenmerkt door vooroordelen. Er is daarom het belang van ideeënuitwisseling: het verruimen en versmelten van onze geestelijke horizonten. ‘Uit je eigen denkkaders treden, dat is het begin van alle inzicht. Voor wie daar niet toe in staat is, is nadenken niets anders dan een surplace van de geest’ zo stelt de Vlaamse filosofe Alicja Gescinska, ter duiding van Gadamers filosofie. Die is gecentreerd rond het omgaan van de mens met betekenis. We verstaan betekenissen en geven die ook te verstaan. Alleen kan betekenis alleen maar in de uitleg worden gegeven. Daarom moeten we een gesprek aanknopen met mensen met andere interpretaties. In zo'n gesprek kan het wel eens blijken dat de eigen uitleg verkeerd is en dat de ander wel eens gelijk kan hebben. Die geestesgesteldheid van de Duitse wijsgeer Gadamer kunnen we vaker als richtsnoer nemen, aldus Gescinska. Pluralisme is voor haar het vermogen om een breed scala aan gebruiken en opvattingen te waarderen, ook al zijn het onze gebruiken en opvattingen niet. ( Alicja Gescinska, ‘Recept’, Filosofie Magazine mei 2019)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be