Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Overleg commissaris-generaal federale politie

Samen met zijn verbindingsambtenaren had de gouverneur een overleg met de (nieuw) benoemde commissaris-generaal van de federale politie.  Het ging om een informele ontmoeting in de hoofdstad van de provincie waarop ook de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie aanwezig waren, samen met de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie (VCLOP).  De procureur van West-Vlaanderen en zijn referentiemagistraat transmigratie maakten de groep compleet.  De deelnemers wisselden in alle openheid van gedachten over de transmigratie.  Dit onderwerp sluit aan op de eerdere ontmoeting met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van ongeveer een maand geleden.  Hiervoor zal de federale politie een bijkomende inspanning leveren.  Ook de uitdagingen verbonden aan de nakende maar toch wel onvoorspelbare Brexit werden aangeraakt, waarop ook de federale politie hard inzet.  Het was een bijzonder verrijkend moment. (1/3/2019)

Bezoek ambtsgenoot in Rijsel

De préfet du Nord et Hauts de France nodigde de gouverneur uit voor een werkbezoek. De préfet bevestigde opnieuw zijn ambitie om de operationele samenwerking in de grensregio verder uit te bouwen. De akkoorden van Doornik vormen hiervoor een kader dat maximaal moet worden gebruikt. De uitwisseling van politionele informatie is een cruciaal gegeven dat in de nabije toekomst nog meer onze aandacht zal vergen. De aankomende Brexit heeft op dit punt een impact die moet worden opgevangen door de inzet op samenwerking via korte lijnen over de landsgrenzen heen. Het overleg en vooral de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk als natuurlijke grenspartner van beide landen moet waar mogelijk nog worden versterkt. Beide bestuurlijke overheden willen op zeer korte termijn en wederzijds nog harder inzetten op een heel nauwe bilaterale samenwerking. (27/02/2019)

Viering opleidingsdirecteur Redder aan Zee

Namens de raad van bestuur van WOBRA dankte de gouverneur André Goethals naar aanleiding van zijn pensionering als opleidingsdirecteur Redder aan Zee: "De verdiensten van André in de opleiding zijn zeer divers maar algemeen kunnen we stellen dat André de opleiding in belangrijke mate heeft geprofessionaliseerd. Elk pedagogisch of praktisch voorstel aan de directie werd telkens gemotiveerd vanuit een streven naar “steeds verbeteren”. Het professioneel engagement van André ging ook gepaard met een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ongetwijfeld biedt André zich nog wel eens aan om als expert zijn ervaring ten dienste te stellen van de opleidingen."  (26/02/2019)

Lenteconcert Paleis, persvoorstelling G-Voetbal Marke en voorstelling jaarverslag Nationale Bank

De gouverneur was samen met zijn echtgenote te gast op het lenteconcert in het Koninklijk Paleis. Met dit concert brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hulde aan jonge academici en wetenschappers. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz woonden het concert eveneens bij. (28/2/2019)
Op uitnodiging van G-voetbal Marke was de gouverneur aanwezig op een persvoorstelling in aanwezigheid van Jean-Marie Pfaff en Gella Vandecaveye. G-voetbal heeft tot doel kinderen met een beperking hun favoriete voetbalsport te laten beoefenen en hen op die manier uit hun isolement te halen. (20/02/2019)
Ter gelegenheid van de publicatie van het jaarverslag 2018 van de Nationale bank van België lichtte directeur Steven Vanackere de voornaamste economische, financiële en monetaire ontwikkelingen van het afgeslopen jaar toe. De genodigden, waaronder de gouverneur, kregen  een antwoord op vele andere actuele sociaaleconomische vragen zoals Creëren we nog jobs? Raken de vacatures wel ingevuld? Hoe gezond zijn onze overheidsfinanciën? (25/2/2019)

CIC-overleg, Provinciaal Veiligheidsoverleg,Strategisch comité en Maiden Decision Making Board

In de Ambtswoning zat de gouverneur het CIC-overleg voor. De leden bespraken het jaarverslag van 2018. Op het aansluitende Provinciaal Veiligheidsoverleg bespraken ze de migratiebarometer West-Vlaanderen, de bestuurlijke handhaving en de handhavingsweek zwerfvuil. Ook de samenwerking tussen De Lijn, de politie en het parket kwam aan bod. (25/2/2019)
In Mons verwelkomde de gouverneur de deelnemers van het comité stratégique.  De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van de procureur-generaal van Mons. Op de agenda stonden de mandaten van de subwerkgroepen en de Conventie van Metz. Tenslotte ondertekenden de Préfet, de gouverneurs van West-Vlaanderen en Henegouwen en de dirco’s van West-Vlaanderen en Henegouwen het protocol “grensactieplan”. (19/02/2019)
Verder was er onder voorzitterschap van de gouverneur een bijeenkomst van het Maiden Decision Making Board. De leden kregen een overzicht van het budget. Ook de nota betreffende outputs ICT, het voorzitterschap van de Legal WG en de stand van zaken rapportering naar EASME kwam aan bod. (12/03/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be