Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Opening veiligheidsgebouw uitbreiding ’t Houtsche

'Het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening kan enkel maar als men zich goed voelt in zijn politiejob en zich ook thuis voelt in de werkomgeving.  Dit is overduidelijk een streefdoel van de politiezone “Het Houtsche” met dit uitgebreide veiligheidsgebouw.  Een heldere bedrijfsvoering, constructieve dialoog en open communicatie bevorderen het welzijn en de motivatie van de werknemers.  Het inzetten op een optimale en moderne werkomgeving is noodzakelijk om mensen gezond en gemotiveerd aan de slag te houden.  Die motivatie is prioritair, zeker in het licht van de vele prioriteiten en taken voor onze politiediensten.  Het is mijn overtuiging dat met deze uitbreiding de politiezone “Het Houtsche” zich verder zal ontplooien in haar professionaliteit, kwaliteit en dienstverlening.  En dat verdient, zeker op een dag als vandaag, een dikke proficiat!' zei de gouverneur op de opening veiligheidsgebouw uitbreiding ’t Houtsche. (13/6/2018)

Raad van bestuur en algemene vergadering VLIZ

Onder voorzitterschap van de gouverneur behandelde de raad van bestuur van het VLIZ diverse agendapunten: de samenstelling van de raad van bestuur, de terugkoppeling Wetenschappelijke Commissie en de stand van zaken van de huisvesting.  Hiernaast stonden personeelsaangelegenheden en financiële aangelegenheden op de agenda.  De algemene vergadering keurde een statutenwijziging goed.  Hiernaast stond de begrotingswijziging 2018 op de agenda. (13/6/2018)

Bureau en Algemene vergadering EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d’Opale

Op vrijdag 1 juni woonde de gouverneur het Bureau en de Algemene Vergadering bij van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d’Opale te Veurne.  Belangrijkste punten op de agenda van beide vergaderingen waren het activiteitenrapport 2017, de jaarrekening en de administratieve rekening van het boekjaar 2017 en de eerste begrotingswijziging van 2018.  Op de Algemene Vergadering werd Jan Durnez verkozen tot voorzitter en Patrice Vergriete tot ondervoorzitter.  De leden van het Bureau werden eveneens vernieuwd. (1/6/2018)

Bekkenbestuur IJzerbekken

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwamen op 1 juni de gewestelijke en lokale vertegenwoordigers van het integraal waterbeleid voor het IJzerbekken bijeen.
Op de agenda stond de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma.  Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden o.a. op de Bollaertbeek in Voormezele, op de Robaertbeek in Poperinge en op de Drielindenbeek in Lichtervelde en de opstart van overleg over de waterkwaliteit van de Poperingevaart en de Blankaart waterlopen.  Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen volgend uit de droogteperiode in de zomer 2017.  De succesvolle verbetering van glasaalintrek en monitoring van paling uittrek via het afvoerkanaal Veurne-Ambacht werd voorgesteld.  Daarnaast zijn nieuwe pluviale overstromingskaarten in opmaak, die afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van hevige neerslag. (1/6/2018)

Polen

De gouverneur ging met een delegatie West-Vlaamse korpschefs naar Warschau. Op de algemene directie van de politie maakte de delegatie kennis met de structuur en de missie van de Poolse politie en werd er dieper ingegaan op de internationale samenwerking. Verder was er een bezoek aan de provinciale directie van de politie in Lublin en aan het vormingscentrum voor de politie. De delegatie kreeg ook een toelichting over FRONTEX European Border and Coast Guard Agency en bezocht het Frontex Situation Centre.
In Warschau woonde de gouverneur een plechtigheid bij aan het monument voor de eerste Poolse Pantserdivisie. Na een verwelkoming door de burgemeester van Zoliborz volgden speeches door minister-president Geert Bourgeois en de Poolse minister van Defensie Blaszcak. Aansluitend nam de gouverneur deel aan de bloemenhulde. De minister-president opende er een reizende tentoonstelling over de Poolse bevrijding in Vlaanderen. Vertegenwoordigers van diverse gemeenten waren hierop ook aanwezig (Poperinge, Roeselare, Ruiselede, Tielt, …). (3-8/6/2018)

  • Bron: Philip Caestecker
  • Bron: Philip Caestecker
  • Bron: Philip Caestecker

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be