Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Opening nieuwe vleugel Jan Yperman ziekenhuis

De gouverneur was uitgenodigd op de officiële opening van de nieuwe vleugel van het Jan Yperman ziekenhuis te Ieper.  De nieuwe vleugel biedt onderdak aan de afdelingen kinderpsychiatrie “Twoape”, dialyse en SP-locomotorische.  Na de plechtige zitting met sprekers als minister Hilde Crevits, minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, professor dr. Dirk Ramaekers, prof. dr. Koenraad Vandewoude en algemeen directeur Frederik Chanterie, volgde een rondleiding in de nieuwe vleugel. (04/10/2023)

UGent Connect

De gouverneur was uitgenodigd op de bijeenkomst van UGent Connect in het Gents Universiteitsmuseum.  Op deze bijeenkomst gaf professor Koen Schoors een toelichting over hoe zijn onderzoek in het kader van de leerstoel BNP Parisbas Fortis inzichten kan verschaffen om de uitdagingen van de razendsnelle economische veranderingen het hoofd te bieden. (03/10/2023)

Zeeuwse Oesterontmoeting

Naar  jaarlijkse gewoonte was de gouverneur door de commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland  uitgenodigd op de Zeeuwse Oesterontmoeting in Middelburg.  De Zeeuwse Oesterontmoeting is een relatie-evenement van de Provincie Zeeland en richt zich op het verstevigen van de relaties met Vlaanderen en Den Haag.  Thema dit jaar was “Zeeland en de kracht van het water”.  Keynote speaker was de heer Jan Jambon, Minister-President van Vlaanderen.  (02/10/2023)

Plenaire conferentie European Coast Guard Functions Forum

De gouverneur was aanwezig op de driedaagse plenaire conferentie van de European Coast Guard Functions Forum met als thema “Samenwerking tussen Veiligheid en Beveiliging op maritiem gebied”. Dit vond plaats in het hotel Pavillon du Zoute in Knokke. Dinsdag 26 september was er een welkomstcocktail om alle vertegenwoordigers van de Europese instellingen en agentschappen te verwelkomen. Op woensdag gaf de gouverneur zijn welkomstspeech. In de voormiddag waren er workshops van  Frontex, Emsa, Efca en de werkgroep Cybersecurity. In de namiddag volgden de workshops van het Belgische Ministerie van Defensie, DG Home, DG Mare, EUCAP, EUAM, de Japanse kustwacht en Emsa. In de namiddag stond een bezoek aan het Zwin op het programma. ’s Avonds was er een diner. Donderdag 28 september was er o.a. een panel discussie en de conclusies van de 3-daagse. Op de middag was er de officiële overdracht van het voorzitterschap van België aan Portugal. Woensdag en donderdag werd de moderatie en het bezoek aan het Zwin verzorgd door Wim Opbrouck. (26-28/09/2023)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be