Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg Kustwacht

Vier keer per jaar komt het overlegorgaan Kustwacht samen. Hierin zijn zowel Vlaamse als federale kustwachtpartners vertegenwoordigd plus de provincie West-Vlaanderen. De gouverneur van West-Vlaanderen is voorzitter van dit overlegorgaan. Op vrijdag 12 juni was de tweede samenkomst van dit jaar. De focus van deze vergadering ging vooral uit naar de nood aan het coördineren van de inzet van brandweerkorpsen op zee. Ook werd er een toelichting gegeven over het Marpol draaiboek dat tot stand is gekomen door een intensieve samenwerking tussen een aantal kustwachtpartners. Het draaiboek bevat procedures die uitlijnen hoe om te gaan met inbreuken op de milieuwetgeving op zee. Er wordt duidelijk uiteengezet wie wat doet, hoe er bewijzen verzameld worden en hoe de opvolging en eventuele vervolging in zijn werk gaan. Na afwerking is het de bedoeling dat dit draaiboek door alle bevoegde kustwachtpartners, de gouverneur van West-Vlaanderen en de staatssecretaris voor de Noordzee ondertekend wordt. (12/06/2015)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be