Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

preventie

Criminaliteitspreventie

De handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de provincie West-Vlaanderen is één van de kerntaken van de gouverneur. Preventie is een noodzakelijke factor om dit te bewerkstelligen en het samenleven in de openbare ruimte te versterken.

Veiligheid is een co – productie, een samenspel tussen burgers en professionele dienstverleners. Betrokkenheid en participatie van de burgers is hierbij een cruciaal element. Zij kunnen zelf bijdragen aan de zorg voor veiligheid van zichzelf, de ander en hun omgeving.

Het stimuleren van de nodige zelfredzaamheid zorgt ervoor dat de onveiligheid, overlast en criminaliteiten waarmee de burger geconfronteerd wordt beheersbaar en controleerbaar blijft. Ook de objectieve en subjectieve veiligheid wordt op deze manier verhoogd.

Rol gouverneur

In elke provincie zit de gouverneur de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie (PCCP) voor. Opgericht op basis van het Koninklijk Besluit van 6 augustus 1985 heeft deze commissie tot taak  de criminaliteit...

Brandpreventie

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert elk jaar de 14-daagse van de veiligheid. Netwerk Brandweer zet samen met de FOD Binnenlandse Zaken, Oscare, Agentschap Wonen - Vlaanderen, VVSG, Brandweervereniging Vlaanderen, Brandweer Brussel en Stichting Brandwonden alle registers open om de brandveiligheidsboodschap zo breed mogelijk te verspreiden.

Het belangrijkste thema van de campagne in 2020 was ‘Doe de deur dicht!’, omdat gesloten binnendeuren de giftige rook tegenhouden en zorgen dat je vluchtweg langer veilig blijft. Er is ook een zijproject voor deze campagne uitgewerkt: 'Deurdichter'. Enerzijds betekent een deurdichter iemand die op deuren een gedicht schrijft over brandveiligheid. Anderzijds is het iemand...

Abonneren op preventie

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be