Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Cameraschild voor de bestrijding van grenscriminaliteit.

Op de veiligheidsconferentie van de burgemeesters van het arrondissement Kortrijk, georganiseerd in maart 2013 naar aanleiding van de aanhoudende grenscriminaliteit, werd beslist na te gaan op welke manier het inzetten van ANPR-camera’s een meerwaarde kon bieden bij de aanpak van dit probleem. Hiertoe werd in april het Stuurcomité Cameraschild Grenscriminaliteit opgericht waarin de korpschefs en voorzitters van de grenszone, Vlas, Mira, Riho, Gavers en de dirco’s Kortrijk en Veurne zetelen. Vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Arrondissementeel Informatiekruispunt Veurne en de Vaste Commissie van de Lokale Politie werden eveneens uitgenodigd.

Op een persconferentie in aanwezigheid van burgemeesters Vincent Van Quickenborne, Alain Top  en Martine Fournier stelde de gouverneur het plan voor het cameraschild voor. Momenteel zijn er 22 ANPR-camera’s in gebruik in de provincie, terwijl er nog een 10-tal nieuwe gepland zijn wat het totaal op 32 zou brengen. De resultaten evolueren reeds gunstig maar waakzaamheid blijft geboden. In de komende jaren kan er  met 103 ANPR-camera’s  een volwaardig cameraschild kunnen uitgebouwd worden binnen de gehele provincie West-Vlaanderen . De camera’s komen langs autowegen bij het binnenkomen en verlaten van de provincie, op- en afritten van autosnelwegen langs de grens met Frankrijk. (9/12/2013)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be