Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2024

Event Chinees Nieuwjaar

De gouverneur nam het welkomstwoord van het China Event naar aanleiding van het Chinees Nieuwjaar voor zijn rekening. Op 10 februari omarmden de Chinezen het Jaar van de Draak, dat trots, enthousiasme, succes, kracht, inspiratie en macht symboliseert. Deze eigenschappen weerspiegelen treffende de manier waarop West-Vlaanderen en de Chinese provincie Zhejiang de voorbije 24 jaar hebben samengewerkt op het vlak van handel, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. (19/02/2024)

Nieuwjaarsreceptie vzw Restart (Watson Reddingboot)

Op donderdag 15 februari woonde de gouverneur de nieuwjaarsreceptie en opening van het nieuwe werkjaar bij op de werf van de Watson Reddingboot 3. Een groep vrijwilligers restaureert de Reddingboot 3 die in 1948 te water werd gelaten en tot 1980 vele reddingsacties uitvoerde. Het doel is om de Reddingboot 3 in zijn oorspronkelijke historische staat terug te brengen. (15/02/2024)

Dagelijks Bestuur WOBRA

De gouverneur woonde het Dagelijks Bestuur van de vzw WOBRA bij. De stand van zaken opleidingen voor de ambulanciersschool, de brandweerschool en de opleiding Redder aan Zee werden besproken. Ook vacatures personeel en de jaarrekening 2023 en begroting 2024 stonden op de agenda. (16/02/2024)

Kansen met de Fransen in het waterbeheer

De Taskforce Weerbare Westhoek kreeg bij haar oprichting de taakstelling om afstemming te voorzien met de prefectuur van het departement Nord en de Franse waterbeheerders.
De gouverneur is gevraagd om de contacten vanuit West-Vlaanderen met de Franse partners te stroomlijnen. 
In een digitaal overleg met de waterbeheerders en collega’s bevoegd voor grensoverschrijdende samenwerking kwam de vertegenwoordiging in bestaande overlegstructuren aan bod. Vanuit de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale is de vraag om een technische grensoverschrijdende werkgroep water (terug) op te starten.  Ook vanuit de Internationale Scheldecommissie is er een gelijkaardig voorstel.  Vertegenwoordigers werden aangeduid en krijgen nu de opdracht om tot een voorstel van grensoverschrijdend actieprogramma te komen.  Verder was er aandacht voor de initiatieven op Europees niveau (INTERREG-projecten). Het overzicht van grensoverschrijdende projecten komt voortaan ook als opvolgingspunt aan bod op het Bekkenbestuur IJzerbekken en in de Taskforce Weerbare Westhoek. (15/02/2024)

Bezoek Franse delegatie o.l.v. vice-président Région Hauts-de-France François Decoster

Vrijdagnamiddag 9 februari 2024 bracht een Franse delegatie onder leiding van François Decoster, burgemeester van Saint-Omer en Vice-président van de Région Hauts-de-France een bezoek aan de Ijzerstreek. In het kader van een studieopdracht van de Franse regering, bezocht de heer Decoster zowel België als Nederland om na te gaan hoe wij met het waterbeleid in het algemeen en met wateroverlast in het bijzonder omgaan. Zijn thuisstad Saint-Omer werd zwaar getroffen door overstromingen.  Net als in Vlaanderen wil men in Frankrijk nieuwe investeringen doen om het water beter te beheren.  Grensoverschrijdende samenwerking is daarbij noodzakelijk. De Franse delegatie werd in het stadhuis van Diksmuide ontvangen door onder meer de gouverneur, diplomatiek vertegenwoordiger David Maenaut, de administrateurs-generaal Chris Danckaerts (De Vlaamse Waterweg) en Bernard De Potter (VMM), burgemeester Lies Laridon en vertegenwoordigers van de diverse bevoegde diensten en kabinetten.  Ook gedeputeerde Bart Naeyaert vervoegde de delegatie in de loop van het bezoek.  Na een informatie- en uitwisselingsmoment in het stadhuis vond een terreinbezoek plaats aan het Waterproductiecentrum De Blankaart in Woumen-Diksmuide en het sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort. (09/02/2024)

CIC-overleg en PVO

De gouverneur is van rechtswege voorzitter van het Provinciaal Veiligheidsoverleg, waar ook het overleg met het centrale en federale Communicatie- en informatiecentrum (centrale 112) onder valt.  Samen met de vertegenwoordigende korpschefs werden een aantal operationele items besproken die de werking nog verder kunnen optimaliseren. Hoog op de agenda stond de veiligheid van politiemensen en de andere hulpverleners in gevaarlijke situaties, niet alleen in België maar ook binnen de grensoverschrijdende samenwerking. In het bijzonder werden ook al de nodige schikkingen getroffen voor de structurele bijstand van de federale politie tijdens de zomermaanden aan de kust. Als commissaris van de Regering neemt de gouverneur met de aanbelangende diensten en echelons de nodige initiatieven en contacten op basis van de vragen, suggesties en conclusies van de vergadering. (09/02/2024)

Ledenmeeting IUNGOS

“IUNGOS zal een cruciale rol spelen in het landschap van  veiligheid… dat is nu net haar kracht…Door de behoefte te detecteren – de verbinding maken – netwerken opzetten – aanmaken en uitrollen tot concrete projecten en cases.  Maar vooral en dat is hier bewezen – de juiste mensen rond de tafel brengen.  Ik ben dan ook verheugd dat ik dit mooi publiek mag verwelkomen en nog meer overtuigd dat ze door hun engagement en het belang/toekomst van IUNGOS onderstrepen.  Ik kijk uit naar de toekomst van IUNGOS en ook zijn samenwerking met CPS om net die integratie met de publieke en civiele veiligheidsactoren te versterken.  Maar ik ben ervan overtuigd dat dit een daadkrachtige organisatie zal blijven binnen het groter ecosysteem veiligheid en dat IUNGOS zijn plaats zal bestendigen” sprak de gouverneur tijdens de ontvangst van de IUNGOS leden meeting – Brugge in zijn Ambtswoning. (08/02/2024)

Inauguratie vernieuwde parking Jabbeke

Op 6 februari werd de vernieuwde parking van Total Energies in Jabbeke geopend. De bijzondere aandacht van de Gouverneur ging uit naar het afgesloten gedeelte voor de vrachtwagens. Deze parking is ontwikkeld volgens de ‘Gold’ standaard van de Europese SSTPA (Safe and Secure Truck Parking Areas). Dit houdt in dat er een – externe - optimale beveiliging is voorzien door camera’s, afsluitingen en toegangscontrole, naast de beste faciliteiten voor het welzijn van de bestuurders tijdens hun korte of lange pauzes. Uniek en dus een Europees primeur was de installatie van MacAdressScanners: hiermee kan – intern - in de lading van de vrachtwagens de aanwezigheid worden gedetecteerd van ‘mobiele digitale toestellen’ verbonden met Bluetooth of Wifi. Een hoger dan normaal aantal toestellen wijst op de eventuele aanwezigheid van transmigranten in de lading. Bij de vaststelling van een ‘clean cargo’ kan via een app een digitale Green Lane Stamp worden afgeleverd die – wanneer dit operationeel mogelijk zou worden gemaakt – een prioritaire behandeling kan opleveren bij de inscheping in de havens. Het gaat om een Proof of Concept, die inspiratie moet bieden voor de overheden op regionaal, nationaal en Europees niveau als een vernieuwende aanpak van de strijd tegen de mensensmokkel en de georganiseerde criminaliteit die dit opzet. (06/02/2024)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be